Truls Rekdal Hoel

Senior Associate, PWC


Truls Rekdal Hoel benyttet seg av casekonkurranser for å sikre seg jobb etter endt siviløkonomstudier. Som revisor i PWC har han en spennende og utfordrende hverdag.

Studievalget
Truls valgte Siviløkonomstudiet på BI fordi han ønsket å studere på en handelshøyskole som hadde tette og gode relasjoner med næringslivet, som ser verdien av å sende sine studenter til utlandet gjennom utveksling, samt tiltrekker seg topp motiverte studenter.

Det gjør noe med miljøet i et klasserom når man samler ”kremen” av norsk ungdom og stimulerer disse med utfordrende oppgaver.

Han forteller at det også var avgjørende for studievalget at utdannelsen gav en bred og variert kunnskap slik at han holdt alle jobbmuligheter åpne etter endt utdannelse. To og ett halvt år inn i studiene fikk han derimot jobbtilbud som revisor hos PwC. Da avbrøt han siviløkonomutdannelsen (mastergraden) og begynte som revisormedarbeider høsten 2011. Etter ett års jobberfaring valgte han å ta en master i Regnskap og Revisjon på BI – som ledd i et langsiktig perspektiv og døråpner til statsautorisasjon.

Casekonkurranse sikret ham jobb
Som student på BI vil du fra tid til annen få mulighet til å være med i casekonkurranser. Casekonkurranser er mesterskap, hvor studentlag konkurrerer i business, i stedet for idrett. Truls var med i flere slike konkurranser i studietiden, og det var deltakelsen på NIBS Case Competition som gav ham jobben i PwC. Han ble ”spottet” av et jurymedlem fra PwC – og dette bidro til at han sikret seg jobb allerede halvveis i studieløpet. Forutsetningen var gode karakterer på bachelorgraden og et stort utenomfaglig engasjement. Selv var han ikke nødvendigvis innstilt på at få A i alle fag, men han var fokusert på å realisere sitt eget potensial. Han plukket også med seg et semester i Texas, USA. Truls så mange fordeler med utenlandsoppholdet. Ikke minst er arbeidsgiveren hans en internasjonal aktør, og han vil ofte måtte samarbeide med kollegaer fra andre land. Han så også fordelen av å ha kunnskap om ulike bedriftskulturer og å kunne se en problemstilling fra flere synsvinkler. Med andre ord: Oppholdet i USA gjorde ham, om mulig, enda mer attraktiv for PwC.

Ikke bare tall
Som revisor for egne klienter får man unik innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de skaper verdier. Jobben krever at man evner å skape tillit og bygge langsiktige relasjoner med klient.

Personlig mener jeg god sosial intelligens – såkalt EQ – er den viktigste egenskapen en revisor bør besitte for å utmerke seg i jobben over et lengre perspektiv

Truls legger til at yrket åpenbart krever at du har en viss analytisk legning og at du er flink med tall. Hvorvidt det kreves at revisorer er A-mennesker vites ikke, men Truls påstår at han er en god mellomting.

Ellers nevner han at han inspireres av kompetente kollegaer som utstråler interesse for sitt fagfelt og som derigjennom evner å skape store verdier og fornøyde kunder.

Tilbake til forsiden