Trond-Morten Lindberg

Managing Partner / Administrerende direktør i BDO AS


Han er E24s tidligere ledertalent, han ble kåret til ”Young Accountant of the Year” i London i 2012, og han er administrerende direktør i revisjonsselskapet BDO. Han er også småbarnspappa, til tre. Flaks at Trond-Morten Lindberg er et B-menneske om kvelden og et A-menneske på kvisten.

Moderne lederskap
Som mange andre unge næringslivsledere har Trond-Morten Lindberg sin bakgrunn fra BI. Han tok en bachelor i revisjon i 1995 til 1998, og fylte på med høyere revisorstudium fra 2002 til 2003. Så gikk han gradene i Noraudit, som vi i dag kjenner som BDO. I 2006 ble han partner, og i 2010 ble han administrerende direktør. Som en ung og relativt fersk leder er han bevisst på egen lederstil. Han er av den oppfatning at det som kjennetegner en god leder er at han bryr seg, at han er en god rollemodell og at han holder det han lover. Lindberg mener at ledelse i stor grad handler om å skape tillit hos kunder og ansatte. Derfor prøver han etter beste evne å føre et åpen-dør lederskap, for å være så tilgjengelig som mulig. Tilgjengelighet forventes av ledere i dag, nærmest 24 timer i døgnet. Av den grunn påstår Lindberg at ledelse er like mye en livsstil som en jobb. Så kan man spørre seg om det er kompatibelt med å ha tre små barn, men Lindberg tror selv han evner å balansere ut sin tilstedeværelse. Får han en telefon på kvelden eller på en søndag, så kreves det at han går inn i rollen som leder, men straks samtalen er over er han familiemann igjen. Inn i jobb – ut av jobb.

Men det er ikke slik i dagens samfunn at en leder bare kan skru av jobben. Derfor blir jobben en livsstil.

Kombinasjonen familiemann og toppsjef er derimot ikke bivirkningsfri, og han har blitt en 24/7-mann: B-menneske om kvelden og A-menneske på morgenkvisten.

Valg av utdanning
Lindberg har tatt hele utdanningen sin på BI, så han er åpenbart ikke direkte objektiv da han beskriver BI som fremtidsrettet og faglig langt fremme. Men påstandene manifesterer seg i kandidatene han møter som arbeidsgiver. Han oppfatter BI som en robust og viktig utdanningsinstitusjon, og BDO nyter godt av å rekruttere nyutdannede talenter herfra.

Hans råd til de som velger utdanning i dag er å sørge for å skaffe seg en bred og robust utdanning innenfor fagfelter som du virkelig interesserer deg for. Dette vil gi deg gode muligheter inn i arbeidslivet hvor du på et senere tidspunkt i tydeligere grad kan velge retning, forteller Lindberg. Råd nummer to er å ta fagene på alvor, men å ikke la dem fylle hele døgnet slik at du går glipp av de sosiale og relasjonelle mulighetene som kjennetegner studentlivet.

Tilbake til forsiden