Tor Svendsen

Associate Account Strategist i Google


Tor brukte en sommer på å kjøpe og selge elektronikk fra Kina. Selv om det ikke gikk så bra, fikk han øynene opp for viktigheten av en internasjonalt perspektiv. Slik falt valget på å studere internasjonal markedsføring på BI.

- BI har et overlegent bedre tilbud enn andre når det kommer til internasjonale opplegg, spesielt mot Kina. Man får perspektiv og lærer noe ekstra som man ikke får ved å sitte på skolebenken i hjemlandet, forklarer Tor.

Tor reiste selv til Kina på sitt tredje studieår, et valg han er svært tilfreds med. Samtidig har han noen råd til fremtidige studenter.

- Hele opplegget BI har i Kina er helt fantastisk. Jeg anbefaler å bestemme seg for hvilket land man vil dra til tidlig. Da har man mulighet til å lære så mye av det lokale språket som mulig.

Internasjonal erfaring
På Googles kontorer i Dublin, hvor Tor jobber, er miljøet svært internasjonalt. Med over 50 nasjonaliteter representert på arbeidsplassen er det en stor fordel å ha erfaring med andre kulturer. Tor mener det er essensielt for å få jobben i det hele tatt.

- Man bør ha erfaring fra utlandet, noe jeg fikk masse av ved å dra til Kina.

I følge Tor er det gode muligheter for de fleste BI-studenter som ønsker seg en jobb i Google, men man må ha noe å vise til.

- I tillegg til den internasjonale erfaringen hjelper det også å ha andre gode erfaringer, for eksempel gjennom studentforeningen. Utover det er det noen fag som hjelper mye i hverdagen, for meg har spesielt kurset i statistikk vært til stor hjelp.

Typisk BI
Hva er typisk BI for deg?

- For meg er typisk BI hardt arbeid med fagene, for så å utagere litt i helgene!

BI har et overlegent bedre tilbud enn andre når det kommer til internasjonale opplegg, spesielt mot Kina.

Tilbake til forsiden