Tone Horvei Bredal

Kommunikasjonsjef i Borregaard


Tone Horvei Bredal har jobbet i Borregaard i snart fem år. Etter ferdig bachelor i «Informasjon og samfunnskontakt» har hun jobbet med PR og kommunikasjon i ulike firmaer. Som kommunikasjonssjef får hun kombinert sine interesser innen kommunikasjon, journalistikk og jus. Som selskapets pressetalskvinne er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig.

Min rolle i Borregaard er å sørge for god intern og ekstern informasjonsflyt, noe som medfører varierte, spennende og utfordrende arbeidsdager. Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Det at selskapet jeg jobber i løser problemstillinger innen miljø, gjør meg stolt av å være selskapets talsperson, forteller hun.

Tone mener det er viktig å engasjere seg i organisasjonsarbeid og ha relevant jobb ved siden av studiene. Det er viktig å sette seg langsiktige mål og jobbe strategisk for å nå dem. BI gir deg mange muligheter både under og etter studietiden.

Mange ansatte i ulike kommunikasjonsstillinger har bakgrunn innen journalistikk. Likevel opplever mange bedrifter et økende behov for kompetanse innen strategisk omdømmebygging og personer som i større grad har faglig ballast innen strategisk kommunikasjon. Tone mener at viktigheten av kommunikasjon og åpenhet overfor publikum og presse blir stadig viktigere, og at det vil bli større etterspørsel etter ansatte som jobber direkte med kommunikasjon.

Tilbake til forsiden