Sverre Hov Skjelle

Manager, PwC


Sverre Hov Skjelle ville studere økonomi og mente BI var et enkelt valg. Det ble bachelor i finans og en master i regnskap og revisjon. Han har vært ansatt seks år i PwC, hvor han i dag er Manager.

Internasjonal BI-student
Sverre startet med en bachelor i finans på BI. I løpet av disse årene tilbrakte han ett semester på utveksling i Bath (Storbritannia), og han plukket også med seg en sommer på London School of Economics, hvor han studerte finansielle markeder. Begge erfaringene var fine supplement til bachelorgraden som han ellers fullførte på campus i Nydalen. Han minnes BIs lokaler i Nydalen som et veldig bra sted å studere, hvor alt lå til rette for en god studietid.

- Mulighetene på BI er mange dersom man velger å benytte seg av de.

Med bacheloren i finans fikk han et godt grunnlag for å forstå økonomiske og finansielle problemstillinger i arbeidslivet og dette tok han med seg inn i revisjonsselskapet PwC. Etter å ha opparbeidet seg litt revisjonserfaring ble det etter hvert naturlig å fylle på med en master i regnskap og revisjon.

BI-mangfold
Sverre valgte å ta både bacheloren og masteren på BI, og han beskriver BI som et stort mangfold. Han synes det er en god løsning at alle studenter er samlet i samme bygg, og hans erfaring er at de åpne arealene i bygget bidrar til å skape en spesiell og særegen stemning ved campus i Nydalen.

Revisjonsmangfold
Sverre forteller at arbeidsdagen i PwC kjennetegnes av mye teamjobbing og at han er i kontakt med mye forskjellige mennesker. De fleste har økonomisk utdanningsbakgrunn, og det er mange som har tatt utdannelsen sin på BI. En stor fordel med å jobbe i et stort selskap med flere tjenesteområder er at det er mange mennesker med ulik kompetanse, og dette skaper et godt utviklings- og læringsmiljø.

Hobbyer
Når han ikke er i Bjørvika på jobb er han gjerne i Nydalen på innendørs cageball-trening eller på et treningsstudio og spiller squash. Han spiller også bedriftsfotball, hvor PwC har lag i flere serier, og er en stor Premier League-fan.

Tilbake til forsiden