Solveig Øiestad

Daglig leder, Norsk KFUK i London


Å studere på BI gjorde det mulig for Solveig å kombinere en fulltidsjobb med en Master of Management.

- Jeg begynte å studere på BI fordi BI var den eneste undervisningsinstitusjonen som hadde undervisning om bedriftenes samfunnsansvar (CSR). Jeg hadde et stort ønske om å jobbe med dette temaet. Ved å øke og utvikle samarbeid mellom næringslivet og frivillige organisasjoner kan vi prøve å gjøre verden litt bedre, forteller Solveig

Jeg har brukt mye av den kunnskapen jeg fikk på BI i møte med de jeg har hatt gleden av å lede.

Solveig har mange gode minner fra sin tid på BI, men det er spesielt et minne som sitter godt igjen. Etter en undervisning i retorikk fikk hun i oppgave å holde en tale for sine medelever. Dette var veldig krevende for henne, men hendelsen har fått stor personlig betydning for henne i ettertid. I dag holder Solveig mange foredrag, seminarer og leder ulike arrangementer på vegne av KFUK i London.

KFUK Hjemmet
Solveig leder en stab på ni personer på det norske KFUK hjemmet i London. Norsk KFUK er en frivillig organisasjon som tilbyr overnatting og arrangerer aktiviteter for nordmenn i London. Her har hun utviklet et ettårig lederprogram, hvor hun motiverer ungdom til å ta ledelse i samfunnet. Mye av innholdet i ledertrenings programmet kommer fra undervisning som Solveig fikk på BI.

I min tid hos KFUK i London har jeg funnet ut at man må være kreativ, fleksibel, god til å planlegge og finne løsninger, like å snakke med mennesker og utøve god service.

Jeg traff utrolig mange dyktige mennesker på BI, både elever og forelesere.

Inspirert av mennesker
- Jeg blir inspirert av mennesker som tror på noe, som ønsker å gjøre godt for andre og vil skape noe. De er villige til å strekke seg langt, har store ambisjoner og drømmer. Jeg blir inspirert av mennesker som tørr å være seg selv og som gir av seg selv og deler sin livserfaring.

Hva er TypiskBI for deg?

- Typisk BI for meg har alltid vært et utdanningssted som har hatt mye fokus på næringslivet. Det har vært gøy å oppleve hvor viktig og riktig min utdannelse har vært for mitt arbeid i den frivillige sektor. I løpet av min tid på BI har jeg vokst både faglig og som menneske. Jeg opplever BI som moderne, nytenkende, fleksibel og med et riktig internasjonalt fokus.

Denne profilen ble publisert mai 2016.

Tilbake til forsiden