Rune Grimsby

HR-sjef Cameron Sense


Rune Grimsby sier han er blitt tryggere som leder av å ta Executive Master of Management på BI.

- Du lærer deg selv å kjenne bedre, blir tryggere og jeg har lært mye teori som er veldig relevant for min jobb. I seg selv er det krevende å ta studier ved siden av jobb, så man lærer også å prioritere og å bli mer strukturert.

Da han startet utdannelsen tenkte han at han kanskje hadde tatt seg vann over hodet, men det gikk fort over til «Yes, jeg klarte det» og han ble ferdig med sin mastergrad i fjor. Han mener det morsomste har vært samlingene og sier det er som en oase når man kommer og bare kan være student.

- Det har vært minnerikt, spennende, men godt å være ferdig. De positive sidene ved det er større enn de krevende, og jeg er glad for å ha gjort det. Jeg har brukt mye helger og ferie på å studere, så det var deilig å ha fri i jula som var. Men man vet at det er for en periode og er innstilt for det. Uansett hvilken jobb du har er det viktig å videreutvikle kompetansen og dele kunnskap med andre.

I jobben som HR-sjef trenger han mange ulike egenskaper, to stikkord er å være fleksibel og åpen for mennesker. Det ligger mye forskjellig under hans ansvarsområder, alt fra sykefravær, permisjoner, helse, miljø og sikkerhet samt kvalitet. Han mener det er en god og hyggelig arbeidsplass, mange dyktige folk og en kunnskapsbedrift som bygger på kompetanse.

- Jeg møter alle typer mennesker med alle typer problemer. Det er et spennende fagfelt. Det er viktig å være interessert i mennesket. Jeg blir som en slags lagleder som må få det beste ut av alle og få alle til å spille på lag. For å klare det må jeg være fleksibel, strukturert og omgjengelig. Jeg er også avhengig av å kunne stole på folk og sørge for at det er faglig forankring hos de som jobber her, i tillegg til å ha evnen til å ta avgjørelser hvis du må.

Cameron Sense er en del av et amerikansk selskap, og har rundt 28 000 ansatte på verdensbasis. Rune jobber i Kristiansand, der det er 530 ansatte. Ifølge Rune er de lillebror blant de tre selskapene som finnes i Kristiansand, i samme bransje. Her har han vært i drøyt to år. Før det jobbet han i GE Healthcare som HR-sjef. Han har også vært i Forsvaret i 12 år i ulike stillinger. Det var da han jobbet i GE Healthcare han følte behov for faglig oppdatering.

- Jeg ønsket å øke mitt kunnskapsnivå, og bli tryggere i jobben. Det er litt sånn at når du har tatt et program blir du trigget til å ta flere. Jeg har alltid vært åpen for utfordringer, er målbevisst og strukturert. Livet er tilfeldig og jeg har tatt utfordringene som har kommet.

BI-utdannelsen har gitt ham mye faglig påfyll, og kanskje noe av det viktigste har vært at han har kunnet gjøre prosjektoppgaver knyttet til egen arbeidsplass.

- Det å kunne gå i dybden på problemstillinger har vært nyttig. Det har jeg brukt i bedriften og fått mye igjen for. Dessuten har jeg utvidet nettverket mitt. Typisk BI for meg er et mangfold av personer med ulik bakgrunn, utdannelse og arbeidserfaring, som i verden ellers. Og så får du muligheten til å utvikle deg selv.

Tilbake til forsiden