Ragnvald Maartmann-Moe

Oppdragsleder subsea-utstyr, Statoil


Ragnvald (48) mener masterutdannelsen fra BI (2012-2015) har vært nyttig på mange områder. Spesielt fordypningen i klassiske verker som Machiavelli, Dante og Kierkegaard har gitt inspirasjon og perspektiv.

- Machiavelli krever at vi er besluttsomme, at vi griper muligheten når den byr seg, og selv da må vi være forberedt på at vi ikke kommer til å lykkes med alt (virtu, occasione, fortuna). Kierkegaard påpeker viktigheten av ydmykhet når man skal lede andre. Han sier man først må forstå hva den andre forstår, og deretter hjelpe ham derfra. Man må passe seg for sin egen tilbøyelighet for å vise hvor mye man selv kan og ønsket om å bli beundret. Dante gir perspektiver når man er midt i livet og føler man ikke er på rett vei. Da kan det være behov for å ta noen tøffe valg, og skape mening. Dette mener jeg kan overføres til selskaper også.

- Kaosteori og evidensbasert HRM er andre stikkord jeg har hatt god nytte av i min jobbhverdag. Det er særlig gjennom prosjektoppgavene i hvert kurs at kunnskapen virkelig slår rot.

Statoil har vært hans arbeidsgiver i 9 ½ år, men han har bare vært i sin nåværende stilling i et år. Totalt har han 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien, samt en teknisk universitetsutdannelse fra USA. Hverdagen handler om å sørge for leveranser fra systemleverandører ut fra Statoils behov.

- Jeg er bindeleddet mellom oppdragsgivere og ekstern leverandør, og må sammen med en liten gruppe høyt kvalifiserte medarbeidere, finne praktiske løsninger på større og mindre utfordringer. Det er en veldig trivelig arbeidsplass, en klynge med mye kompetanse over mange fagfelt. I min jobb må jeg kunne jobbe systematisk og kunne kommunisere på flere nivåer. Jeg må være proaktiv, håndtere risiko og drive forebyggende aktivitet.

Han mener personlig integritet er avgjørende i den bransjen han er i.

- Man må være ærlig og ha respekt for andre. Dersom noe går galt er det viktig å gjøre det beste ut av situasjonen, det vil si håndtere risikoen og finne ut hva man kan lære. Dersom man leter etter hvem man kan skylde på i slike situasjoner, vil mye kunnskap og lærdom gå tapt.

Noe han sier han lærte sent var dette med mellommenneskelige forhold, som han mener er et viktig element i det å være en god leder. Selv er han mye mer bevisst på dette etter sin mastergrad, og sier det er essensielt å sette høye krav og standard til alt som har med mennesker å gjøre.

- Jeg har alltid vært interessert i tekniske forhold, men jeg vil råde alle til å bruke mer tid på det mellommenneskelige. Du går glipp av mye om du ikke har med relasjonselementet, se menneskene og aktivt spørre dem. Få det beste ut av dem, det gir bedre løsninger og triveligere arbeidsmiljø. Det finnes et ordtak som sier at vi ikke kjenner til hva andre mennesker strever med, så vær respektfull! Alltid! Det er en fin tilnærming, mener han.

En indre drivkraft og sterk motivasjon til å gjøre arbeidet grundig har fulgt Ragnvald gjennom både utdannelse og karriere.

- Det som er verdt å gjøre, er verdt å gjøre skikkelig. Jeg har etter hvert blitt flinkere til å få fram gode resultater også gjennom andre. Jeg er opptatt av å skape verdi, kunnskap og lønnsomhet. Jeg har alltid satt verdiskaping veldig høyt. Trolig hentet jeg inspirasjon i barndommen fra slektninger som drev forretning, og fra bøker om Henry Ford, Thomas Edison, Madame Curie og tilsvarende storheter.

Utbyttet av BI-utdannelsen har vært over all forventning, og han mener det har vært berikende.

- Det å møte ressurssterke folk fra andre bransjer, få venner for livet og drive nettverksbygging har vært fint. Typisk BI for meg er at alt er godt tilrettelagt, dyktige forelesere, ressurssterke mennesker og nyttig, givende og opplysende fag. Særlig Samspill og Ledelse og Consulting ga rom for å reflektere over egne handlinger og tanker.

Tilbake til forsiden