Peder Apall-Olsen

Rekrutterings- og utviklingsrådgiver i Flyktninghjelpen


Den tidligere BI-studenten Peder Apall-Olsen jobber i dag i Flyktningehjelpen. Her jobber han primært med rekruttering av ekspertpersonell.

- Min jobb er å rekruttere bemanning som kan støtte FN og andre internasjonale organisasjoner i situasjoner de selv ikke har tilgang til riktig kompetanse, forklarer Peder.

Når de skal finne de riktige personene, må Peder avdekke kandidaters egnethet til å takle ekstreme utfordringer som man kan bli utsatt for når man jobber for Flyktninghjelpen.

- Det hender stadig at man må spille litt “bad cop” i et intervju, man må være tydelig på hva man ønsker, sier han.

Se film med Peder øverst

Tilbake til forsiden