Pauline Johansen

Senterkoordinator i Olav Thon Gruppen


Med noen år som butikkmedarbeider hadde hun butikk ”i blodet” da hun bestemte seg for å ta en bachelor i Retail Management på BI. Med praktisk butikkerfaring og tre års relevant utdanning innen det man trenger av økonomi, markedsføring, strategi og ikke minst en bransjespesialisering, fikk hun stillingen som Senterkoordinator i Olav Thon Gruppen.

Kunnskapsbasert varehandel
Varehandel har blitt en av Norges største næringer målt i både omsetning og sysselsetting, og næringen har vært i rask vekst de siste årene. Frittstående småbutikker har forsvunnet og blitt erstattet av store kjøpesentre, og Pauline Johansen er senterkoordinator for sentrene som eies av en som har opparbeidet seg en av landets største formuer på nettopp varehandelen; nemlig Olav Thon. Varehandel, og spesielt detaljhandelen, har ofte blitt sett på som en bransje med forholdsvis få formelle kompetansekrav og med liten vekt på høyere utdanning. Den kraftige utviklingen i bransjen har derimot skapt et behov for mer faglig kompetente medarbeidere. Med en bachelor i varehandelsledelse vil man derfor stille sterkere i konkurransen om jobbene. Dette var også en av hovedgrunnene til at Pauline valgte nettopp dette studiet. Hun forteller at med en utdannelse innen Retail Management fra BI tilegner man seg den faglige tyngden man trenger for bygge seg en solid karriere innen bransjen. Hun legger derimot til at ikke utdanningen i seg selv er noen jobbgaranti, men at praktisk erfaring også er viktig:

- Man bør ha erfaring fra butikk og gjerne jobbet innen flere typer bransjer og ledd innen verdikjeden for å få en mer helhetlig forståelse av kjøpesenterbransjen.

Hun tror på en kombinasjon av både gode karakterer og praktisk erfaring. Hun råder kommende studenter til å skaffe seg butikkerfaring før man studerer varehandel, da hun mener det gir grunnlag for bedre forståelse og utbytte av fagene. Hun vil også anbefale alle å finne seg en relevant deltidsjobb ved siden av studiene.

Engasjert senterkoordinator
Som senterkoordinator har hun blant annet ansvaret for planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter på senterne. Hun har også ansvaret for sosiale medier som Facebook og Instagram, samt hjemmesider og intranett. Hun forteller at som senterkoordinator har du mange mennesker å forholde deg til: leietakerne, kunder, leverandører, drift, eiere og andre interessenter. Også fritiden preges av varehandel, og hun har et styreverv i en forening som heter “Young Retailers” – en underforening av Oslo Handelsstands forening. Der jobber hun med å fremme varehandel for unge som jobber eller studerer innen fagfeltet, gjennom faglige og sosiale arrangementer. Hun anbefaler alle å engasjere seg i noe ved siden av studiene, og minnes BI som en skole med et hav av muligheter for nettopp engasjement. Selv husker hun spesielt Fadderukene godt, og de unike mulighetene til å bygge opp personlig og profesjonelt nettverk som følger deg inn i arbeidslivet.

Tilbake til forsiden