Ole Christian Norvik

Regionsleder i Marine Harvest


Som regionleder i verdens største lakseprodusent er man avhengig av et bredt og internasjonalt orientert faglig fundament.

Ole Christian Norvik jobber som regionsansvarlig i Marine Harvest, verdens største produsent av laks. Konsernet har 6 200 ansatte, og virksomhet i 22 land. Som regionansvarlig har han ansvaret for produksjon av settefisk i «Region Nord».

- Det interessante ved denne jobben er allsidigheten og variasjonen i arbeidsoppgavene. Jeg har personalansvar, produksjonsplanleggingsansvar og økonomisk ansvar. Jeg holder dessuten på med et levende produkt som krever kontinuerlig oppfølging. Det er nettopp denne allsidigheten jeg setter pris på i Marine Harvest, forteller Norvik.

Norvik har vokst inn i havbruksnæringen fra ung alder, og «jobbet marint» siden 1990. Gjennom en MBA fra BI mener han at han har fått den nødvendige brede faglige bakgrunnen for å lykkes i et globalt konsern som Marine Harvest.

- Jeg valgte BIs MBA fordi den har et internasjonalt tilsnitt, med samlinger i Madrid, Singapore og California. Dessuten var det viktig for meg at programmet samtidig var strukturert slik at det lot seg kombinere med jobb og et travelt familieliv, sier Norvik.

Havbruksnæringen er en næringsgren hvor Norge har spesiell kompetanse, og en industri som kommer til å utvikle seg og moderniseres i årene som kommer. Det finnes ingen fasit på hva som skal til for å lykkes, men Norvik har like fullt klare meninger om hvor man bør legge «kompetansetrykket».

- Hovedfundamentet bør være knyttet til forståelse for biologi og produksjonskunnskap. Men også evnen til økonomisk styring er vesentlig. Det er store verdier som skal forvaltes, og det er viktig å ha et tett fokus på drift og investeringer. I det lange løp er det viktig med en klar plan eller strategi for veien videre. Dette er en industri som kontinuerlig kommer til å utvikle seg og moderniseres, tror Norvik.

Tilbake til forsiden