Nick Edward

Business Analyst, Wilhelmsen Ships Service


Nick Edward ønsket å utvide sin forretningsforståelse ettersom han skulle overta noen lokale familiebedrifter i Tanzania. Han fant raskt ut at BI kunne gi han den nødvendige kompetansen han så etter. Han kom inn på det engelske bachelorprogrammet og startet sitt nye hverdag på BI, uvitende om at han fem år senere skulle graduere som den beste masterstudenten på sitt kull.

Han valgte Handelshøyskolen BI etter å ha forhørt seg om ulike handelshøyskoler.

- Ulike kilder fortalte meg at BI er en skole som gir en god plattform som studenter kan vokse og mestre ledelse, finansstyring og analytiske ferdigheter. Jeg skjønte raskt at BI var det riktige valget for å utvikle mine ferdigheter og forstå de ulike faktorene i næringslivet.

BI har et godt rykte og skolen klatrer hvert år på listene over de ledende handelshøyskolene i verden.

Best i klassen
Nick hadde rett, på BI fikk han kompetansen han trengte og han utviklet seg raskt. Han valgte en spesialisering i finans i bachelorgraden og da han var ferdig ble han tatt opp til en master i økonomi og ledelse. Også her valgte han finans som spesialisering.

Nick har mange gode minner fra hans tid på BI.

- En av mange gode minner er den første uken med immatrikulering og fadderuke. Jeg husker spenningen i auditoriet, alle var fulle av forventninger om hva som ventet, forteller Nick.

Han trekker også frem de gode diskusjoner i klasserommene med forelesere og medstudenter, og selvsagt gradueringen hvor han gikk ut som studenten med beste karakterer blant alle på hans kull.

Krevende hverdag
Etter graduering fikk Nick jobb i Wilhelmsen Ships Service i Norge. Det var en omfattende prosess hvor Nick fikk god bruk for erfaringene og kunnskapen han hadde opparbeidet seg på BI.

- Jeg måtte gjennom en rekke ferdighetstester, intervjurunder og caseintervjuer. Jeg fikk jobben takket være alt jeg lærte på BI, alt fra finansiell analyse, økonomiske modeller, prosjektledelse til etikk og moral. I tillegg fikk jeg hjelp til forberede meg av BIs Karriere Service, noe som var utrolig nyttig, forklarer han.

I løpet av en arbeidsdag er det flere ferdigheter Nick må mestre, men som utdannet siviløkonom er han rustet til å takle de varierte arbeidsoppgavene.

- Det er mye som kreves av meg. Først og fremst må jeg være analytisk og strukturert. Ferdigheter innen finans, investering, budsjettering, finansiell rapportering, risikohåndtering, i tillegg til kommunikasjon, ledelse og profesjonalitet er noe jeg er avhengig av daglig.

Å følge i Nicks fotspor
Som tidligere BI-student har Nick flere gode råd til studenter som ønsker å følge i hans fotspor, enten om man skal ta en Bachelor, Master eller begge på BI.

- Du har kanskje hørt sitatet “dream it, believe it, achieve it, succeed it”? Drømmer blir ikke en realitet med mindre man jobber mot det. Å starte på BI er en godt steg på veien, men du må ha riktig holdning fra første dag. Vært disiplinert for å unngå distraksjoner og følg ambisjonene dine så vil du nå målene dine til slutt.

Nick oppfordrer også alle til å benytte seg av BIs brede tilbud ved siden av studiene.

- Benytt alle mulighetene. BI har flotte lokaler og gode forelesere med sterk støtte fra fakultetene. De vil gi deg en solid akademisk kompetanse som er knyttet opp mot næringslivet og andre institusjoner, avslutter Nick.

Tilbake til forsiden