Nathalie Berner Sørhaug

Senior economist i Norges Bank


Nathalie jobber i Norges Bank. Hver dag passerer omlag 200 milliarder koner gjennom deres systemer.

Små feil og forsinkelser i bankens systemer kan få store konsekvenser, det er her Nathalie kommer inn. Hun jobber med å redusere faren for feil og med å håndtere konsekvensene ved en feil.

- Vi prøver å sikre at den finansielle infrastrukturen er både trygg og robust. Det jeg liker mest med jobben min er at vi jobber med noe som virkelig betyr noe og som er viktig for samfunnet, forklarer Nathalie.

Tilbake til forsiden