Morten Andreas Kleven

Produktsjef i Subaru Norge AS


Han har alltid hatt en interesse for å se hvordan kunder handler og hvordan de velger produkter. Valg av studier sto derfor mellom siviløkonomi og eller markedsføring.

- Det ble markedsføring på BI, og jeg har mange gode minner fra studietiden. Vi hadde et hyggelig samhold både i den perioden vi var på Schous og da BI flyttet til Nydalen.

Andreas er fornøyd med sin tid på BI, spesielt trekker han frem muligheten til å bygge store deler av sin egen utdanningspakke samt at oppgaver og caser i studiet var høyst relevant for arbeidslivet.

For meg er typisk BI valgmuligheter

– Velg etter interesse
- Det er for øvrig mitt beste råd til en som skal ta samme utdanning som meg, se for deg hvordan det du lærer kan brukes i det virkelige arbeidslivet. I tillegg til at det er viktig å finne noe du brenner for, velg en retning og fag som du har interesse for, sier han.

I jobben som produktsjef i Subaru trives han godt. Han forteller at det er en god stemning i kantina, nesten som en familieholdning. Før Subaru jobbet han som butikksjef i en klesbutikk, og de to neste jobbene fikk han via andre som hadde møtt ham og ville ha ham med på laget.

- Jobben i Subaru er den første jobben jeg søkte på og fikk. Her trenger jeg analytiske evner samt at jeg må være strukturert og dedikert. Alle ansatte i vår organisasjon er veldig dedikerte til sin jobb og arbeidsplass og det er sterkt kompetente mennesker som jobber på de ulike fagområdene. I tillegg er det selvsagt viktig med interesse for markedet og produktet bil, sier han.

Frihet under ansvar
Og gode kolleger er noe som inspirerer ham i jobbhverdagen.

- Det og muligheten til å påvirke min egen hverdag og bedriftens framtid. Vi har en jobb med frihet under ansvar, men i gjennomsnitt jobber nok 4-5 timer mer enn normal arbeidstid per uke. Mye av dette er også grunnet egen interesse.

Tilbake til forsiden