Mira Kahn

Gründer Dyrenes Rike


Dyrenes Rike er en ny type dyrepark under etablering 20 minutter fra Oslo sentrum. Parken har dyrenes velferd og behov i fokus og vil huse dyr fra flere steder i verden som trives i vårt klima. En av målene til Dyrenes Rike er å spille en viktig rolle i oppveksten til barn og unge de neste hundre årene. I denne filmen møter du grunder & dyrevenn Mira Kahn.

Vil du følge med på Dyrenes Rike finner du de på facebook: http://www.facebook.com/dyrenesrike

Tilbake til forsiden