Martin Angeltveit Baltzersen

Industry Manager i Google Norway


Google er kjent som en av verdens mest attraktive arbeidsgivere. Martin Angeltveit Baltzersen kan fortelle deg hvorfor.

- Google er et utrolig spennende selskap med fantastiske produkter og tjenester som daglig benyttes av mange hundre millioner mennesker verden over. Min jobb handler om å få norske selskaper til å lykkes på Internett på tvers av alle plattformer ved hjelp av blant annet Googles produkter og tjenester. Jobben hører inn under mediebransjen og kan enklest kategoriseres som en salgs- og markedsføringsstilling.

Jeg er nødt til å forstå mine kunders forretningsmodell, deres målsetninger, konkurransebilde, deres organisasjon og ressursene de rår over og derigjennom foreslå og implementere løsninger som bidrar til å nå kundens målsetninger. Eller sagt på en annen måte; hjelpe mine kunder med å skaffe og utvikle kunder på en best mulig måte.

Og hvordan er en typisk arbeidsdag?
- En god arbeidsdag for meg er ensbetydende å få utrettet noe for kundene mine, sammen med dem. Vi sier i Google at vi jobber for å skape ”magiske øyeblikk”, så dager der jeg bidrar til det gir en god følelse.

Jeg liker å være tidlig på jobb, oppdatere meg på siste nytt over morgenkaffen før jeg går i gang med dagens gjøremål. Når man jobber i et selskap med så høy innovasjonstakt i et marked som også endres raskt må man bruke tid på holde seg oppdatert, både internt og eksternt for å kunne gjøre en god jobb.

Utover å bidra til at kundene lykkes og å lære noe nytt kan en arbeidsdag i Google arte seg på veldig mange forskjellige måter.

Hvordan får man jobben din?
- Man må ha en høyere utdannelse, så min utdannelse fra BI var for meg en forutsetning for i det hele tatt å bli vurdert. Dernest må man ha bevist over tid at man har en god forretnings- og marketingforståelse og ha oppnådd gode resultater i andre stillinger. Det hjelper også å ha et godt nettverk, et godt renomme og personlige egenskaper som gjør at kolleger og kunder har tillit til det du sier og gjør.

Hva kan man bruke siviløkonomistudiet til?
- Som siviløkonom har man flere muligheter enn begrensinger, slik jeg ser det. Utdannelsen gir en solid og bred akademisk kunnskapsplattform som gjør at man kan være nyttig i mange posisjoner i de fleste bedrifter. La interessene og lysten velge karrierevei; utdannelsen gir på mange måter den muligheten.

Hva bør ungdom tenke på når de skal velge seg utdanning og jobb?
- De bør følge sin interesser kombinert med sine evner når de skal velge utdanning. Altså; hva passer jeg til å gjøre og hva liker jeg å gjøre? Det er ikke lett som tenåring å forestille seg hva man skal jobbe med resten av livet. Slik var det for meg også, og da var BI et trygt og godt valg. Når man har påbegynt eller avsluttet en utdannelse vet man gradvis hva man kunne tenke seg å jobbe med, eller enda viktigere hva man IKKE vil gjøre. Da er valget av arbeidsgiver viktigere enn stillingstittel og lønn i den første jobben.

Hva synes du er typisk BI?
- For meg er BI mer enn en utdanningsinstitusjon. Det akademiske tilbudet er bredt og godt, men jeg kan best beskrive det som ”livslang læring i en sosial innpakning”. BI er ensbetydende med Muligheter, både til å tilegne seg kunnskap og kontakter som man har nytte av senere i karrieren og i livet.

Tilbake til forsiden