Marie Skagestad

Skatte og avgiftsrådgiver, Deloitte Advokatfirma


En bachelorgrad fra BI i økonomi og forretningsjus ga Marie den tverrfaglige kompetansen hun trengte for å lykkes i jobben som skatte og avgiftsrådgiver i Deloitte.

Marie valgte BI på grunn av skolens anerkjennelse i næringslivet, skolens akademiske fremtoning internasjonalt og den praktiske tilnærming til undervisningen.

Utdanningen har utrustet meg med en solid tverrfaglig kompetanse og gitt meg kunnskapen til å løse regnskapsmessige, organisatoriske og juridiske problemstillinger. Dette har kommet godt med ettersom jeg daglig arbeider med jurister og revisorer, som gjerne ser ting fra enten et juridisk eller økonomisk perspektiv, forteller Marie.

Fokus på næringslivet

BI har et stort fokus på næringslivet i form av karrieredager, næringslivsdager, bedriftspresentasjoner og eksterne foredragsholdere. Som studenter var vi stadig ute i pausen for å spørre bedrifter på stand om hva de kunne tilby oss basert på vår bakgrunn, forteller Marie.

Det er tydelig at stadig flere bedrifter har fått øyene opp for bachelorgraden innen økonomi og forretningsjus og hva vi kan brukes til.

Unik tverfaglig kompetanse
Maries rolle som rådgiver i Deloitte handler om å løse problemstillinger på en effektiv og profesjonell måte for sine klienter.

Arbeidsdagene varierer og kan bestå av alt fra å etterleve arbeidsgivers forpliktelser som skattetrekk-, arbeidsgiveravgifts- og lønnsinnberetningsplikt, til å bistå med utarbeidelse av selvangivelser, korrigering av skattekort og skatteberegninger.

Et mangfold av muligheter
Det helt klart beste med jobben er muligheten til å være innom mange forskjellige fagområder, samt samarbeide med spesialister innen arbeidsrett, trygd, pensjon, forsikring og immigrasjon. Det har også resultert i en unik tverrfaglig kompetanse, forteller Marie.

Gjennom sin tid som skatte og avgiftsrådgiver har Marie vært innom flere forskjellige fagområder i Deloitte, deriblant merverdiavgift, bedriftsbeskatning og tax management consulting.

Et ønske om en fremtidig karriere innen HR resulterte i et avdelingsbytte til Global Employer Services, hvor hun i dag yter skatterettslig bistand til privatpersoner, lønnsmottakere og arbeidsgivere knyttet til nasjonale og internasjonale arbeidsforhold.

Hva er dine tips til personer som vurderer å studere økonomi og forretningsjus på BI?

1. Velg riktig valgfag – tørr å være annerledes
2. Gå på bedriftspresentasjoner
3. Finn en relevant deltidsjobb
4. Bli med i et utvalg og få et nettverk for livet

Denne profilen ble publisert juni 2016.
Tilbake til forsiden