Linn Alicia Slora Kristiansen

Trainee Innlandet


I løpet av to år har Linn Alicia jobbet i tre ulike bedrifter. Hun kan til forveksling høres ut som en jobbhopper, men hun er snarere trainee, og en del av ordningen Trainee Innlandet.

Vidtspennende utdannelse
Linn Alicia har en bachelorgrad i markedskommunikasjon og en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, begge fra BI. I utgangspunktet er dette relativt ulike fagretninger, men begge handler om å forstå mennesker og krever analytiske evner. Bachelorgraden valgte hun fordi hun er svært engasjert i kommunikasjon og merkevarebygging. Mastergraden valgte hun fordi hun ville få bedre kunnskap om øvrige interesseområder, som HR, strategi og ledelse. Linn Alicia forteller at mastergraden gav henne verdifull innsikt i disse områdene, og at hun er veldig fornøyd med valget om å fordype seg her. Hun valgte en forskningsbasert mastergrad fordi det var fokus på å jobbe analytisk, noe hun ikke mener var like fremtredende på bachelor. At all undervisning foregikk på engelsk var en avgjørende faktor ettersom språkkompetanse er avgjørende i en globalisert verden. Det var også lagt opp til mye gruppearbeid, noe som gav rom for å kunne jobbe med ulike mennesker, og som hun anså som en nyttig forberedelse til arbeidslivet. I tillegg var det mye fokus på å holde presentasjoner, noe som var et utviklingsområde for henne, og det ble derfor et viktig moment for hennes valg.

Trainee-drømmen
Linn Alicia ble oppmerksom på Trainee Innlandet under arrangementet Karrieredagene på BI. Hun oppsøkte BI Karriereservice for å få veiledning på hvordan hun best kunne formulere seg i jobbsøknaden. Selve rekrutteringsdagen hos Trainee Innlandet var variert, med krevende intervjuer, ulike oppgaver og tester. Hun fikk tilbudet om jobb, og ble én av syv traineer i Innlandsregionen. Her har hun skaffet seg arbeidserfaring fra tre ulike bedrifter i løpet av to år. Første stopp var Hamar kommune, hvor hun hovedsakelig jobbet med å lede en rekrutteringsprosess, samt noe organisasjonsutvikling. Dette var direkte relatert til mastergraden hennes. Deretter jobbet hun i merkevareavdelingen til Norsk Tipping, hvor hun utarbeidet en strategi for vinneroppfølging. Med bachelor i Markedskommunikasjon var dette en relevant oppgave. Denne våren begynner det avsluttende trainee-løpet i NHO.

Bred erfaring på kort tid
De formelle kravene for å kvalifisere for trainee-stillingen er en mastergrad, relevant arbeidserfaring og gode karakterer. Linn Alicias erfaring er at det er vel så viktig å være omstillingsdyktig og åpen for nye mennesker og kulturer. Som trainee er det mye å sette seg inn i på kort tid, og man bør derfor også være både nysgjerrig og lærevillig av natur. Det kan være utfordrende å få helhetsoversikt over bedriftene og hva som skal bli innholdet i de ulike modulene. I disse situasjonene har erfaringsutveksling med de andre traineene vært viktig for Linn Alicia. Hun har lært mye av de andre deltakerne, og det sosiale disse i mellom har vært en god støtte for henne.

Tilbake til forsiden