Line Molberg

Controller, L'Oréal Norge AS


Hadde det ikke vært for en tilfeldig jobb på et regnskapskontor etter videregående så hadde Line Molberg blitt politi, og ikke BI-student og controller i det verdensledende kosmetikkselskapet L'Oréal.

Relevant jobberfaring veide opp for mastergrad
Det var tilfeldigheter som førte Line til BI. Da hun fikk jobb på et regnskapskontor etter videregående oppdaget hun plutselig at interessen for tall raskt vokste seg større enn den opprinnelige drømmen om å bli politi. Dermed ble en bachelor i finans ved BI i Nydalen en realitet. Hennes råd til kommende studenter er derfor: Ikke hopp rett på skolebenken etter videregående hvis du ikke vet hva du vil bli.
Med den relevante jobberfaringen fra perioden etter videregående fant hun det lettere å sette teorien i sammenheng under sine treårige studier på BI. Det gjorde det også lettere for henne å oppnå gode resultater, og med kombinasjonen relevant erfaring og gode karakterer søkte hun på jobben som controller i L’Oréal. Dette var i utgangspunktet en jobb som krevde mastergrad, noe hun ikke hadde, men med arbeidserfaringen ble jobben hennes likevel.

Ordnede former
Så selv om hverdagen som politikvinne antakeligvis er nokså ulik controllerhverdagen så handler i alle fall begge yrker om å opprettholde ordnede former. Som controller i L’Oréal har hun ansvar for å følge opp hvordan de ligger an i forhold til budsjettet, og månedlig rapportere status. Hun jobber for det meste med oppfølging av selskapets markedsføringskostnader, hvor hun daglig følger opp status, godkjenner kostnader, og går etter i sømmene på kostnadene som oppstår. Line forteller at det går med en del tid til å grave dypere i kostnadene, og at det også er tidkrevende å lage og utvikle rapporter for å stadig effektivisere jobben.

Line forteller at hun jobber med mange som har lang erfaring, og som kan gi henne mye ny kunnskap og hjelpe henne videre om hun står fast.

Jeg drives av å jobbe med engasjerte, ivrige og sultne mennesker som vil oppnå et felles mål.

Tilbake til forsiden