Linda Rode

Administrerende direktør i Steenstrup Stordrange


Linda Rode ble uteksaminert fra BI i 1987, og er et glimrende bevis på hvor bredt man kan favne med en markedsøkonomisk utdannelse.

Hva handler jobben din om?
– Jobben min handler om å utvikle, styre og lede vårt advokatfirma mot de målene vi har satt oss. Det innebærer et tett samarbeid med medarbeider og partnere. Mitt viktigste verktøy er kommunikasjon og inspirasjon i alle tilgjengelige kanaler.

En god arbeidsdag starter tidlig og er vel forberedt, med prioriterte planer for små og store oppgaver som må håndteres. Oppgavene relaterer seg til våre leveranser og kunder, markedsføring, HR, økonomi og forretningsutvikling. Større, mer strategiske oppgaver løses gjerne gjennom prosesser som går over tid, og som involverer flere medarbeidere. Det innebærer at jeg i løpet av en dag har to til tre slike prosjektmøter som skal gjennomføres. Jeg har gjerne også forberedelse eller oppfølgingsarbeid knyttet til slike prosjekter. Dernest skal mindre, løpende oppgaver løses, gjerne gjennom samtale med de(n) som berøres. I løpet av en god dag har jeg samtaler med 10-20 personer om ulike oppgaver og prosjekter. Denne involveringen av andre er helt nødvendig for å sikre gode beslutninger og oppnå kontinuerlig bevegelse mot våre mål og visjon.

Hvordan får man jobben din?
– Denne typen jobb får men oftest gjennom internt opprykk eller rekrutteringsfirmaenes søk etter kandidater, som så blir presentert for firmaet i en rekrutteringsprosess. Ofte blir man anbefalt inn i slike prosesser av folk man kjenner. Det være seg venner, tidligere kollegaer etc.

Hva er typisk for en toppleder?
-En toppleder har evne til å inspirere, utvikle og følge opp i kombinasjon med evne til å være analytisk, strukturert, målrettet og handlekraftig.

Hvordan ser ditt yrke ut om 15 år?
– Typisk for toppledere i advokatbransjen er at man har en flat organisasjon og i større grad enn i andre bedrifter oppnår lederskap og utvikling av virksomheten gjennom inspirasjon og samhandling. Om 15 år vil vi ha langt flere av denne typen kompetansebedrifter og kompetansemedarbeidere. Det betyr at den autoritære, styrende toppleder i stor grad er ute av bildet, og erstattet med toppledere som balanserer inspirasjon og samhandling med evnen til å styre målrettet. Topplederne må gi medarbeiderne i slike virksomheter noe å tro på for å lykkes.

Hva synes du er typisk BI?
– BI er en profesjonell utdanningsinstitusjon med høyt nivå på utvikling av akademia og utdanningstilbud, samt at institusjonen har høy tilstedeværelse og deltar aktivt i samfunnets og næringslivets utvikling

Hva kan man bli med din utdannelse?
– Det er en meget allsidig utdannelse som kan brukes til mye. Mange vil nok mene at den hovedsakelig kan benyttes innenfor marked, salg og kommunikasjon. Bruker man utdannelsen for å komme inn i management consultant, som jeg har gjort, kan man få en breddeerfaring som gjør at man kan jobbe innenfor mange ulike bransjer.

Hva bør ungdom tenke på når de skal velge seg utdanning og jobb?
– De bør være ærlige mot seg selv i forhold til hva de trives med. Gå ikke i gang med noe fordi andre mener du bør, eller fordi det gir status og rikdom. På den annen side er det ikke slik at det bare er en jobb som passer. Jeg visste ikke hva jeg ønsket å gjøre etter endt utdannelse. Da er det lurt å ta en utdannelse som gir flere muligheter.

Hvis du skulle gitt ETT råd til en som ville bli toppleder?
– Ett råd til en som vil bli toppleder er å skaffe seg en høyere utdannelse og allsidig praksis fra både kundesiden og styringssiden i en eller flere bedrifter. Prøv deg som mellomleder først og se om ledelse av andre mennesker er noe du trives med.

Tilbake til forsiden