Kjetil Kokkim

Personal- og organisasjonssjef i Nannestad kommune


Kjetil Kokkim jobber som personal- og organisasjonssjef i Nannestad kommune. Med det overordnede ansvaret for personaloppfølgingen i hele kommunen, har det å ta Master of Management programmet gitt verdifull kompetanse og åpnet nye dører.

«Mitt daglige virke går ut på alt fra gjennomføring av lønnsforhandlinger med våre 820 medarbeidere, til den «vanskelige» samtalen med den enkelte. I tillegg så er det naturligvis det organisasjonsmessige arbeidet som skal sikre at vi møter fremtiden best mulig rustet. Nylig ble jeg konstituert rådmann, som innebærer at jeg har det overordnede ansvaret for hele kommunen. Jeg har bred erfaring fra offentlig forvaltning, med tidligere erfaring som omfatter stillingene som avdelingssjef i Oslo kommune, og sosialsjef i Nes kommune. Dersom man ønsker seg en karriere innenfor personal- og organisasjonsledelse, er det for det første viktig at man er glad i mennesker. Når man jobber med personalsaker, er det helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb. Og så må man jo ha byråkraten i seg, med kompetanse innenfor en rekke områder, og da kanskje særlig arbeidsrett. Mastergraden fra BI var en avgjørende faktor for min nåværende jobb i Nannestad kommune. Jeg vil spesielt trekke fram modulen «Personal- og arbeidsrett» som en viktig del av videreutdanningen min. Det har nok også en del å si for arbeidsgivere at man ser at man har evnen til å gjennomføre en såpass krevende utdannelse ved siden av full jobb og familieliv.»

Tilbake til forsiden