Kjetil Holden Svensson

Senior Analytiker, Pricewater- houseCoopers (PwC)


Sommeren 2010 kapret Kjetil Svensson sommerjobb hos det anerkjente rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers. Da han fullførte siviløkonomstudiene ett år senere var kontrakt om fast stilling i samme selskap allerede signert.

PricewaterhouseCoopers er det største av de fire store revisjons- og rådgivningsselskapene i verden, hvorav de tre andre er Deloitte, Ernst & Young og KPMG. Selskapet har over 180 000 medarbeidere i totalt 158 land verden over. I Norge har PwC mer enn 1600 ansatte ved 39 kontorer.

Gjennom et summer internship hos selskapet ble Kjetil kjent med selskapet og fikk i løpet av de to sommermånedene knyttet verdifulle kontakter. Sommerjobben kombinert med spesialiseringen han tok i finans gjorde det at han var sikret jobb før studiene var fullført.

Kjetil jobber som senior analytiker i PwC Deals. Det innebærer at han gjør verdivurderinger i forbindelse med kjøp, salg eller fusjoner av selskaper. Han har også ansvar for kjøpsprisallokeringer og finansiell modellering.

- Det beste med min jobb er at den er veldig variert, jeg får jobbe med mange forskjellige og spennende selskaper og bransjer. Vi har også et veldig godt sosialt miljø i avdelingen hvor jeg jobber, forteller Kjetil.

Da han fikk mulighet til å begynne i PwC etter studiene var han ikke i tvil om at det var en mulighet som ville gi mye verdifull erfaring og samtidig åpne flere andre dører i fremtiden.

- Jeg valgte å starte i PwC Deals fordi stillingen gir meg bred bransjeerfaring samtidig som jeg får en veldig konkret kompetanse. Kompetansen min styrkes for hver uke som går, og jeg er helt sikker på at det både vil hjelpe meg videre i min PwC-karriere, samt å gjøre meg ettertraktet i andre selskaper når jeg en dag skifter jobb, påpeker Kjetil.

Tilbake til forsiden