Kine & Juliet Tronstad

Salgssjef & daglig leder, Costa Blanca Bolig


Oddny Skjold Tronstad startet Costa Blanca Bolig i 2011. Når hun nå går av med pensjon fem år senere, blir det opp til søstrene Kine og Juliet å drive selskapet videre, noe de er mer enn klare for.

Fra Bergen til Alicante

Juliet og Kine Tronstad har begge tatt en bahelorgrad ved Handelshøyskolen BI – Campus Bergen. Nå drar de til Spania for å prøve seg i eiendomsbransjen. Kine har en bachelor i eiendomsmegling og vil fungere som selger, samt salgssjef for alle selgerne. Juliet er siviløkonom, og skal i hovedsak ta seg av den daglige driften av selskapet, som består av seks ansatte.

- Fra BI tar vi først og fremst med oss den faglige tyngden vi har fått fra 3 år der. Vi tar også med oss verdien av å bygge nettverk, samt hvor viktig det sosiale er for å prestere bra, om det så er i skole- eller jobbsammenheng, forteller søstrene Tronstad.

Store forskjeller mellom Norge og Spania

Søstrene forklarer at i Spania er det ikke en kamp om å få inn oppdragene, men om å skaffe seg boligkjøpere. Boligkjøperne velger ikke megler ut i fra hvilke eiendommer de har til salgs, men gjennom kjennskap til selskapet. I et hav av muligheter er det viktig for søstrene at de skiller seg ut. De er helt sikre på at deres utdanning og faglige kompetanse vil hjelpe de å nå sine mål.

Vi gleder oss til å få jobbe med kunder og samarbeidspartnere fra hele verden.

Målet vårt er at vi skal utvikle bedriften til å bli enda bedre enn den er i dag, og vi ønsker også å utvide til flere kontorer i Spania. På lang sikt har vi som mål å starte med eiendomsutvikling. Dette er noe vi synes er veldig spennende og har veldig lyst til å få til. Vi vil få en unik forståelse for både likheter og ulikheter i markedene. For våre kunder, spesielt de norske, vil nok dette være svært tillitsvekkende, sier Juliet.

Hva er typisk BI for dere?
- Typisk BI for oss er først og fremst meget dyktige og engasjerte forelesere. Typisk BI er også et fantastisk studentmiljø. Gjennom skolens tilrettelegging av både sosiale og faglige arrangementer får studentene en utrolig munlighet til å knytte kontakter med medstudenter og næringslivet.

Har dere noen tips til de som skal begynne på BI?
- Det viktigste tipset vi har å komme med vil nok være å møte opp i forelesning, aktivt ta notater og å følge godt med. Foreleserne på BI er veldig flinke, og man får veldig stort utbytte av å delta i forelesninger. Vi vil også oppfordre nye studenter til å finne en god kollokviegruppe, noe som hjalp oss veldig da vi gikk på BI.

Denne profilen ble publisert juni 2016.

Tilbake til forsiden