Katrine Bergersen Klemp

Markedsansvarlig i Roma Mineralvannfabrikk


Den lille brusfabrikken, hvor Katrine jobber, har holdt på i nesten 100 år og drives av familien. Med en bachelor i kultur og ledelse fra Handelshøyskolen BI har hun funnet ut hvordan hun kan bidra i familiebedriften.

- På kultur og ledelse befinner man seg – litt som i en familiebedrift – i skjæringspunktet mellom det ideelle og det økonomiske. Det er min overbevisning at de beste valgene tas på bakgrunn av en innsikt i begge perspektiver, forteller Katrine.

Gjennom studietiden var hun også aktiv i flere jobber ved siden av, blant annet med konseptutvikling for sponsorater i by:Larm, markedskonsulent på Nationaltheateret og prosjektledelse i familiebedriften hun nå jobber i.

- Jeg har vært i bedriften her i nesten ti år og har alltid hatt kjempe lyst til å bidra med noe. Gjennom utdanningen ser man mer og mer hvor man kan bidra. Ting som har virket litt fremmed før, har man mulighet til å bryte ned på mindre nivå og bidra med en diskusjon eller analyse av problemene.

Se film av Katrines hverdag øverst!

Tilbake til forsiden