Katarina Finneng

Nestleder for HR i Norwegian Air Shuttle


Studiene på BI har gitt Katarina Finneng et grunnlag for både strategisk og operativt arbeid. I tillegg fikk den nåværende nestlederen for HR i Norwegian et verdifullt nettverk i løpet av studietiden.

Som nestleder i HR-avdelingen i flyselskapet Norwegian har Katarina Finneng en rolle hvor både strategisk og operativ gjennomføringsevne er avgjørende. Den hurtigvoksende organisasjonen gjennomgår stadig endringer hvor hun får bruk for kunnskapen fra studietiden.

- Flybransjen generelt er svært utfordrende med hardere konkurransesituasjon og rammevilkår som endrer seg. Flyreiser har blitt et høyinteresseprodukt, og med Norwegians visjon at alle skal ha råd til å fly, strever vi stadig for å jobbe kostnadseffektivt samtidig som vi må tenke på hensiktsmessig utvikling av organisasjonen. Å jobbe med Human Resources og internkommunikasjon i Norwegian er derfor både utfordrende og spennende, forteller Katarina Finneng.

- I en slik konkurransesituasjon er vi svært avhengige av omstillingsevne. Det betyr mye fokus på endring og utvikling, i Norwegian har jeg svært stor nytte av min erfaring fra både HR og kommunikasjon som fagområder. Det beste med denne jobben er nok variasjonen og uforutsigbarheten i arbeidsoppgaver og nærheten til mennesker, fortsetter hun.

I sin tidligere jobb som kommunikasjonssjef i Hafslund var Finneng blant annet medie- og samfunnskontakt for forretningsområdet Marked, koordinator for konsernets arbeid med kriseberedskap og involvert i det strategiske og operative arbeidet med intern- og eksternkommunikasjon.

Finneng mener at det å sette seg godt inn i forretningsstrategien er avgjørende for gode resultater innen både HR og kommunikasjon.

- Man bør ha et godt faglig fundament for det man driver med, men som stabsfunksjon er det spesielt viktig å kunne oversette det til å passe behovene for akkurat din organisasjons strategi. Å være interessert i og å prøve å forstå hva som påvirker mennesker, og evne til å tilpasse tiltak og budskap for å oppnå mål, tror jeg er avgjørende for å lykkes innen begge mine fagområder, utdyper hun.

I Norwegian har jeg svært stor nytte av min erfaring fra både HR og kommunikasjon som fagområder.

Finneng er utdannet statsviter med en Master of Political Science fra Göteborgs Universitet, og fullførte Executive Master of Management ved BI i 2013.

- Studiene på BI har hjulpet meg med «rammer og knagger», og gitt meg et bedre grunnlag for både strategisk og operativt arbeid. I tillegg har jeg fått et stort nettverk som jeg har både glede og nytte av, avslutter hun.

Tilbake til forsiden