Jørn Berseth

Seksjonsleder, Politiets sikkerhetstjeneste


Lær prosjektledelse i verdensklasse Store deler av arbeidslivet er organisert i prosjekter. Hvordan vet du at du gjør de riktige tingene på rett måte, og at arbeidet lykkes?

Stadig flere oppgaver løses gjennom prosjekter i alle typer organisasjoner, både i næringslivet, i offentlig sektor og i organisasjonslivet. Men vellykkede prosjekter gjør ikke seg selv.

Med masterprogrammet Prosjektledelse vil du skaffe deg solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. Det er kunnskap som er svært nyttig uansett hvilken rolle du har på jobben din. Programmet inngår i graden Executive Master of Management på Handelshøyskolen BI.

I verdensklasse

I programmet vil du lære verktøyene av noen av verdens beste i faget. BI har lenge hatt en sterk posisjon innenfor prosjektfaget og forskningen på området.

Professor Jonas Söderlund og professor II Ralf Müller er blant foreleserne i masterprogrammet. De har begge flere høythengende internasjonale priser å skilte med for sin forskning. Professorene og teamet rundt dem har også en lang rekke bøker og internasjonalt publiserte artikler å vise til.

– Det er faktisk knapt noe fagmiljø i verden på dette feltet som er sterkere og bredere enn vårt, sier Söderlund, som er fagansvarlig for Prosjektledelse-programmet. Han er stolt av miljøet sitt.

Han mener at studentene merker dette godt ved at de alltid blir oppdaterte på den nyeste forskningen på fagfeltet.

– Vi tiltrekker oss de beste fagfolkene og lærekreftene fra hele verden, og er ikke redde for å trekke inn forskning som er ny og hittil lite kjent i undervisningen, sier Söderlund.

Mye nytt i faget

Det skjer mye på fagfeltet. Forventningene og ambisjonene til hva prosjekter skal levere øker. Det settes i gang mange store og komplekse prosjekter både i det offentlige og i det private. Samtidig øker også de potensielle problemene prosjektarbeidet møter.

– Dette er et spennende fag som er relevant for alle, enten du er deltager, leder eller eier av prosjekter. Det vil være avgjørende for resultatet at du vet hva, hvordan og hvorfor prosjektorganisering virker, sier professoren.

Trengte faglig påfyll

– Jeg hadde jobbet med prosjekter i 20 år, og var stort sett selvlært og styrt av beste praksis. Jeg hadde klart behov for faglig påfyll, sier seksjonsleder Jørn Berseth i PST.

I jobben har han blant annet ansvaret for å prioritere sikkerhetstjenestens ulike prosjekter og sikre fremdriften i dem. Han tok masterprogrammet Prosjektledelse på BI.

Han forteller at han har tatt med seg mye nyttig tilbake til jobben sin. Det faglige nivået er høyt og tilnærmingen veksler mellom det overordnet strategiske og det praktiske. Du lærer mye mer enn prosjektledelse som programnavnet kanskje tilsier, mener Berseth.

– Kursinnholdet har enda større bredde og dybde. For meg har det vært svært nyttig å forstå rollen som prosjekteier, og styring av en prosjektportefølje. Når skal prosjekter avsluttes, for eksempel. Det er viktig kunnskap, sier seksjonslederen.

BI har to spennende masterprogrammer i kommunikasjon: Snakk bedre med både kunder og ansatte

Mange fornøyde

De fleste blir fornøyde etter utdannelsen. Undersøkelser av tidligere masterstudenter viser at langt de fleste har fått god uttelling av videreutdannelsen sin. 85 prosent sier studiene ga dem bedre karrieremuligheter. 58 prosent har fått høyere lønn etter studiene, og rundt 80 prosent av disse mente det skyldes studiene i stor eller noe grad.

På BI kan du sette sammen tre spennende program til én mastergrad

– Blir bedre i jobben

– Med et masterprogram får du både oppdatert deg om det nyeste innen faget og samtidig bli bedre i jobben din fordi dine praktiske jobberfaringer blir tatt med inn i undervisning og oppgaver, sier Karen Bøhle Aarhus.

Hun har i mange år hatt en fremtredende rolle i JobbX Karrieresenter, en avdeling ved Antirasistisk senter, både som rådgiver og leder. Hun hadde en cand. mag. fra universitetet i Oslo fra før, og graduerte som Executive Master of Management på BI i sommer.

Ved siden av jobben

– Det er flott at programmene er langt opp som intensive samlinger, slik at studiene kan kombineres med din daglige jobb, sier Aarhus.

En mastergrad består av tre programmer, som du setter sammen selv i det tempoet du ønsker. Programmene er enkeltstående, så du kan starte med ett program uten å ha bestemt deg for å ta tre programmer og oppnå mastergraden. Du har valget mellom i alt 30 masterprogrammer innen ledelse, strategi, kommunikasjon, økonomi og flere relevante fagområder.

Les mer om Executive Master of Management på BIs hjemmesider

Tilbake til forsiden