Jeanett Bergan

Leder ansvarlige investeringer, KLP


Jeanett Bergan (38) har brukt totalt 15 år for å få seg en mastergrad. Våren 2013 var hun endelig ferdig utdannet.

- Da måtte jeg klype meg i armen. Er det sant liksom? Det var magisk for meg å få den mastergraden, og det har vært veldig givende å studere, smiler Jeanett, og innrømmer at hun har vært nær ved å ta et kurs til på BI.

Ved siden av mastergraden har hun også fått med seg mer enn 15 års arbeidserfaring og er en av Norges fremste fagpersoner innenfor området ansvarlige investeringer.

Hun er ambisiøs, systematisk og har vært bevisst på å plukke fag som har vært nyttige i jobben hennes, og skrevet oppgaver som har relevans for jobben, noe hun mener har tatt byrden av det å studere ved siden av jobb. Jeanett har alltid tenkt at man kan komme et stykke uten utdanning i et finansmiljø, men hele tiden følt at utdanning er viktig for henne.

- Jeg følte at det sto «ikke utdannet» i panna mi. Så det var viktig for meg og min egen trygghet å få en solid grad, først bachelor, så master. Jobben min er forholdsvis profilert, tøff og utfordrende, så da er utdannelse fra BI godt å ha i bunn, sier hun.

Det er ingen tvil om at Jeanett er en driftig dame, og hun har slett ikke bare studert og jobbet i disse 15 årene. Hun har fått tre barn, syklet Birken, gått skirenn og fullført en full Ironman. Hun er treningsinstruktør, og har tidligere stått på scenen og underholdt turister i Alcudia, i Spania.

- Jeg har alltid vært glad i språk og reising, og å synge og opptre. Jeg ville stå på en scene, noe jeg for øvrig har god nytte av i jobben min i dag. Jeg er vant til å måtte prestere og jeg bruker aktivt den ballasten jeg har fått når jeg holder foredrag. Selv om det handler om fag, handler det også mye om formidling. Jeg har faktisk sunget i foredrag, på KLPs Kommunekonferanse og å ta inn sang i taler har nærmest blitt mitt varemerke, forteller hun.

Ansvarlige investeringer
Jobben hennes i dag er profilert, og en jobb som krever at man står støtt og som handler om ansvarlige investeringer. Hennes arbeidsgiver forvalter en stor pengesekk som skal investeres, og det er hennes jobb å passe på at investeringene gjøres på en ansvarlig måte. Det vil også si at de må overvåke alle investeringene og følge opp selskapene. Investeringene må gjøres med lav risiko og spres utover. De største utfordringene er ifølge Jeanett alle de etisk vanskelige sakene og problemstillingene omkring for eksempel hvorvidt investerte selskapers virksomhet medvirker til korrupsjon, alvorlig miljøforurensing og menneskerettighetsbrudd.

Grensen mellom rett og galt kan være vanskelig å trekke. Vi må ta stilling til vanskelige saker som krever grundige utredninger og veiing av mange hensyn. Når vi offentliggjør hvilke selskaper vi ikke vil investere i og hvorfor, så må grunnlaget for beslutningen være velfundert og grundig.

KLP har vært Jeanetts arbeidsplass siden 2007, og hun stortrives på alle måter.

- Det er et trygt og godt miljø, en organisasjon med gode verdier, så jeg synes arbeidsplassen min er helt fantastisk. Det er helt sentralt for meg å jobbe et sted hvor jeg kan identifisere meg med verdigrunnlaget. I KLP står bærekraft og ansvarlighet sterkt og dette er noe jeg verdsetter.

Tøff og uredd
Hun mener også at mennesket skal være bærekraftig, og har vært aktiv i å skape et treningsmiljø i KLP og brenner for å aktivisere folket som treningsinstruktør i Sats Elixia.

- Det er utrolig givende, og jeg er glad hvis jeg kan inspirere andre til å være aktive. Jeg var selv overvektig i tenårene, og vet hvordan det påvirket meg. Jeg ble etter hvert hekta på trening og gikk idrettslinja på videregående. Nå er hele familien veldig aktive. Jeg mener det handler om å ta vare på seg selv og de ressurser vi har fått utdelt. Vi har bare en kropp, så det er viktig å ta vare på den for et langt liv.

Jobben har formet henne vel så mye som hun har formet jobben mener hun, og hun innrømmer å være litt «flink pike» på bunnen.

- Jeg er genuint opptatt av ansvarlighet, skikkelighet og jeg ønsker å gjøre ting ordentlig. Ikke noe slurv. Jeg må være tøff og uredd, noe som er et absolutt krav i en så profilert stilling. Man må tørre å mene noe, og være trygg. Samtidig er det å være ydmyk og lyttende også viktig. Jeg er heldigvis utadvendt, en som sier ja og jeg er sjeldent nervøs eller redd for noe, sier hun.

Det kommer trolig godt med i jobben. Selv om Jeanett har studert over mange år, betyr ikke det at hun har fått noe mindre utbytte av utdannelsen sin. Tvert i mot, føler hun at utdannelsen har gitt henne mye gjennom mange år.

- Det er et fleksibelt system med stor bredde i tilbudet, det er proft og det leverer til forventningene. Det har vært mulig for meg å kombinere utdannelse med jobb på en svært god måte. Typisk BI for meg er den reklamen de har om ikke å bli en lettvekter. Den reklamen beskriver godt hva BI er og hva det har vært for meg, sier hun.

Jeanett forlot jobben i KLP i april 2017 .

Tilbake til forsiden