Ina Catrine Nordbø-Rasmussen

HR Manager i Inspecta AS


I 2008 oppdaget Ina Catrine Nordbø-Rasmussen at hun hadde både talent og interesse for personalledelse. Fem år senere, etter flere vikarstillinger og en mastergrad fra BI, har hun fått drømmejobb som HR Manager.

Tilbake i 2008 oppdaget Ina Catrine Nordbø-Rasmussen at hun hadde et talent og en interesse for det å ivareta og jobbe med medarbeidere. Hun bestemte seg for å ta opp ulike vikarstillinger for å få relevant erfaring. Parallelt tok hun videreutdanning for å få den rette kompetansen for å bli kvalifisert til jobbene hun ønsket seg.

- Jeg synes personalledelse er veldig spennende, utfordrende og et givende arbeidsområde. Frem til 2008 jobbet jeg med noe helt annet, men bestemte meg for å prøve å få mer erfaring innen feltet for en gang i fremtiden å få en personalledelsesjobb, sier Nordbø-Rasmussen.

- Den beste kombinasjonen av fag og det beste undervisningsopplegget fant jeg på BI. Her startet jeg med Human Resource Management som første av de tre fagene som utgjør min master. Sammen med min veileder fikk jeg satt sammen den riktige kombinasjonen av fag i forhold til det jeg allerede hadde med meg inn, mine personlige egenskaper og mine målsetninger, forteller Nordbø-Rasmussen.

Etter nærmere fem år med videreutdanning ventet jobb i Inspecta AS, en internasjonal aktør innen inspeksjoner, sertifiseringer, kursing, testing og teknisk rådgivning. Per i dag teller selskapet litt over 1300 medarbeidere totalt, hvorav 100 i Norge.

- Som Human Resource Manager er jeg ansvarlig for selskapets policyer og strategier innen personalledelse. Jeg har en støttefunksjon til organisasjonen hva gjelder felles retningslinjer for ivaretakelse og tiltrekning av medarbeidere. Dette kan for eksempel være å legge opp og sørge for at vi har en god prosess for alle som skal starte i selskapet, og det var nettopp denne typen arbeid jeg ville jobbe med, forteller Nordbø-Rasmussen og forklarer videre hvordan utdanningen var viktig for å ha det riktige grunnlaget for hva jobben krevde.

- Den kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom mine studier på BI er direkte relevant for min arbeidshverdag, og gitt meg et grunnlag som jeg kan bygge videre på. Utdanningen min i fra BI har gjort meg tryggere i min arbeidshverdag i forhold til min egen kompetanse.

For Nordbø-Rasmussen har det aldri vært noe alternativ å se seg tilbake. Hun stortrives med sitt nye fagfelt og sin nye jobb.

- Det er utfordrende og spennende å jobbe i en organisasjon som er både global, men som også ser verdien og styrken i å være lokal. Vi har derfor noen styrende retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere, men innenfor disse rammene er det lokale variasjoner for å møte lokale krav hos kunder og medarbeidere.

Tilbake til forsiden