Henrik Harboe

Produsent i Rubicon


Sett TV-programmet Golden Goal på TV2? Bak programmet står tidligere Kultur og ledelse-student Henrik Harboe og trekker i trådene.

Henrik Harboe tok en bachelor i Kultur og ledelse på BI. I dag er han produsent i Rubicon TV, og har ledet flere kjente produksjoner.

De aller fleste norske TV-program lages av produksjonsselskap som Rubicon, Monster, Nordisk Film og mange flere. Som produsent har man det øverste ansvaret for en TV-produksjon og leder en redaksjon som samarbeider om å lage programmet.

- Du har ansvaret for at den praktiske gjennomføringen av forarbeid, opptak, etterarbeid, og at innholdet holder mål, forteller Henrik.

De fleste produsenter har ifølge Henrik bakgrunn fra innholdsutvikling, og har tidligere vært regissører og manusforfattere. Selv kommer Henrik fra produksjonssiden og begynte som produksjonsassistent etter endt utdanning. Etter noen år rykket han opp til produksjonsleder.

- En fellesnevner er nok at de fleste har startet som produksjonsassistent eller redaksjonsassistent, og at man har lært seg hvordan bransjen fungerer, knyttet kontakter og vist at man har fått en forståelse av hva som fungerer på TV, sier Henrik.

Det var valgmulighetene som appellerte til Henrik da han valgte å gå Kultur og Ledelse på BI. I følge Henrik vil en BI-utdanning åpne mange dører. Han opplever at de som har studert Kultur og ledelse har en veldig etterspurt kompetanse i skjæringspunktet mellom kultur og næringsliv, en kompetanse som tradisjonelt har vært mangelvare i kultursektoren.

- Utdannelsen ga de beste forutsetninger for å forstå både økonomi og kultur, samtidig som man også har svært mange andre muligheter. Med en utdannelse fra BI har man et hav av muligheter, sier Henrik.

Selv begynte Henrik som produksjonsassistent i sesong 2 av ”Luksusfellen” på TV3, og har gått gradene siden den gang. Han råder de som ønsker å ta den samme utdanningen som han til å si ja til så mye som mulig i studietiden.

- Det er viktig å benytte seg av de mulighetene som åpner seg i studieforløpet. Bli med i linjeforeningen, jobb i Inside, start en festival eller gjør noe annet. Du får en god utdannelse, og engasjementet du viser ved siden av denne vil etter hvert bli lagt merke til, sier han.

Tilbake til forsiden