Haakon Dagestad

Seniorrådgiver i First House


Med en Bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI hjelper Haakon politikere til å forstå næringslivet og motsatt.

- Vi hjelper næringslivet til å forstå politikk, og å få politikerne til å forstå næringslivets behov. Det handler om å hjelpe politikerne til å gjøre kloke valg, forteller seniorrådgiveren.

Haakons vei til stillingen som seniorrådgiver i First House startet gjennom engasjement i ungdomspolitikken. Han gikk oppover i gradene samtidig som han studerte PR og markedskommunikasjon på BI. Haakon ble til slutt stabsjef og pressesjef for Erna Solberg før han sluttet seg til First House sine rekker.

- Det å vise engasjement, jobbe med flere ting, få bred erfaring, det tror jeg er kjempeviktig, forteller Haakon.

Se film om Haakons hverdag i First House øverst!

Tilbake til forsiden