Gunilla Kampesveen

Rådgiver i Riksrevisjonen


Gunilla så etter tre ting da hun skulle velge utdanning: Hun ville studere ved en anerkjent skole. Hun ville ha en solid utdannelse som gav henne mange valgmuligheter, og hun så etter et praktisk rettet studium.

Næringslivsrelevans

Gunilla er utdannet Siviløkonom (master i økonomi og ledelse), samt har fullført en master i regnskap og revisjon, ved BI. Med denne sterke bakgrunnen kvalifiserte hun for en jobb som revisor i Riksrevisjonen.

Etter to og ett halvt års arbeidserfaring har hun sett verdien av de næringslivsrettede aktivitetene på BI. Forelesningene har vært praktisk orientert, og hun har fått trening i å løse case som er hentet fra reelle bedrifter. I tillegg har hun vært del av et studiemiljø med engasjerte og motiverte studenter som liker å kombinere solide studier med studentforeningsarbeid.

Hva jobber hun med?

Gunillas arbeidsoppgaver knytter seg til regnskapsrevisjon. Hun har ansvar for å kontrollere om regnskapene til statlige virksomheter og departementer gir et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. I dette arbeidet er målet å bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Utover den finansielle revisjonen så jobber hun også med å kontrollere at bevilgninger er brukt i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Hva inspirerer deg?

Det som inspirerer meg er dyktige medarbeidere som brenner for det de gjør, og som vil bidra til et bedre samfunn.

Hvilken bok leste du sist?

Kvinnen i buret av Jussi Adler-Olsen.

Tilbake til forsiden