Fredrik Moe Mikkelsen

Bedriftsrådgiver, Sparebanken Vest


Å oppnå et mål han har jobbet hardt for er det som inspirerer Fredrik Moe Mikkelsen aller mest, både på jobb og privat. Og han mener BI-utdannelsen åpnet mange dører for ham.

- Det gjelder alt fra mål jeg setter meg fra dag til dag eller målsettinger som går over flere år, sier han.

I sin jobb som bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest, er arbeidsoppgavene å holde tett kontakt med bedriftskundene i hans portefølje og tilby de beste banktjenestene som passer for hans kunder.

- Daglige arbeidsoppgaver går ut på behandling av lånesøknader, garantier, kassekreditter, åpning av nye selskaper, kontoer, forskjellige nettbankløsninger, salg av forsikringsprodukter, pensjonsløsninger, plasseringsmuligheter for overskuddslikviditet og oppfølging av prosjekter, forklarer han.

Han trives godt i jobben han har hatt i et år etter at studiene i Økonomi og administrasjon var fullført.
- Det beste med å jobbe i bank er at det er utfordrende og ingen dager er like. Jeg jobber med mange forskjellige mennesker med ulik utdannelse, erfaringer og spisskompetanse innenfor mange områder. Det gjør hverdagen lærerik og spennende, sier han.
For å koble av litt fra jobben innimellom er hobbyen hans å trene.
- I en hektisk hverdag er det viktig å koble ut, det å jobbe med tall hver eneste dag er psykisk slitsom, så det er derfor viktig å slite seg ut litt fysisk også. Det gjør jeg med blant annet squash, tennis, ski, crossfit og golf.
Mikkelsen mener Økonomi og administrasjons-utdannelsen gir et mangfold av jobbmuligheter innen finans, økonomi og administrasjon.

- Utdannelsen fra BI gir en bred og god forståelse for økonomi fra mikro- til makronivå, både ved anvendelse og teori. Du bygger et nettverk av kommende aktører i næringslivet som er ubetalelig, og en slik utdanning åpner mange dører for deg som ønsker jobb innen disse sektorene, sier han og legger til at inspirerende forelesere og et fantastisk godt miljø også var noe av grunnen til at han trivdes godt på BI.

Litt av poenget med BI-utdannelsen er å engasjere seg i studentsamfunnet og ta del i det sosiale som skjer, mener han.

- Bygg broer og kjennskap til medstudentene. For meg er typisk BI råhet, det å skille seg ut, være uredd og samtidig profesjonell.

Tilbake til forsiden