Fredrik Koefoed

Oppgjørsmedarbeider i KLP Kapitalforvaltning


Kort tid etter at han fullførte en bachelorgrad i Økonomi og forretningsjus fikk Fredrik Kofoed tilbud om jobb som oppgjørsmedarbeider i KLP Kapitalforvaltning AS - og slo til.

Etter han ble ferdig med bachelorgraden sin i Økonomi og forretningsjus på BI, fikk Fredrik jobb i KLP Kapitalforvalting AS. Fredrik søkte på jobben fordi det så ut som en spennende mulighet til å komme seg inn i den bransjen han ønsket å jobbe i. I tillegg fikk Fredrik et positivt inntrykk av KLP i løpet av intervjuene, og var aldri i tvil om hva han skulle svare når jobbtilbudet kom.

I korte trekk handler jobben til Fredrik om å utføre oppgaver relatert til oppgjør og kontroll av verdipapirhandelen som foregår i selskapet. Fredrik sier han trives veldig godt i KLP.

- Arbeidsdagen min kan bestå av alt fra oppgjør av opsjoner til oppfølging av selskapshendelser. Det beste med jobben min er nok at jeg har mulighet til å være innom så mange forskjellige områder innen finans, sier han.

Fredrik er klar på at hans utdannelse innen finans og forretningsjus kan brukes i mange ulike typer bedrifter. De mange valgfagene man har på økonomi og forretningsjus, gir også mulighet til å tilpasse seg litt etter det man ønsker å jobbe med etter endt utdanning.

- Tenk nøye over hvilke valgfag du velger. Valgfagene er en god måte å spisse seg inn mot det du vil jobbe med, sier han.

Analytisk og glad i tall
For å få den typen jobb Fredrik har, forteller han at det kreves en økonomisk utdannelse som gjerne er finansrettet. Og at man bør være analytisk og glad i å arbeide med tall.
Han mener det er viktig å velge en utdanning som er etterspurt, men også at man tenker på trivsel og hva man er interessert i.

- Dersom man velger noe man interesserer seg for, i tillegg til at det er etterspurt, vil både studier og jobb bli utrolig mye enklere å komme seg igjennom. For meg er de fleste arbeidsdager veldig spennende. Så lenge jeg er frisk og rask, er jeg veldig glad for å gå på jobb, sier Fredrik.

Tilbake til forsiden