Eugenia Krogsvold

Revisormedarbeider i Flattum & Co AS


Eugenia er 24 år og har halvannet års arbeidserfaring som revisormedarbeider i revisjonsfirmaet Flattum & Co AS. Som revisor valgte hun en utdannelse som gir gode jobbmuligheter.

Revisjon på BI
Eugenia valgte BI fordi hun hadde et inntrykk av at skolen er anerkjent i arbeidslivet og at den har god kontakt med næringslivet. Nettopp næringslivskontakten gav henne muligheten for utplassering hos et av de store revisjonsselskapene på andre året av bacheloren hennes. Der fikk hun være med et revisjonsteam ut til en større klient og prøve seg som revisor for en dag. Dette var en veldig nyttig erfaring som hun vil anbefale alle som studerer revisjon å få med seg. For øvrig forbinder hun BI med mange flinke og engasjerte forelesere som selv har relevant og spennende erfaring fra næringslivet.

Hvorfor revisjon
Eugenia valgte revisjon fordi hun liker å jobbe med tall og analyser, samt anvende regelverk for å løse praktiske problemstillinger. Et annet aspekt hun setter pris på er bransjeinnsikten og erfaringen hun opparbeider seg fra dag til dag, ettersom hun tilbringer mye tid ute hos klienter. Noen arbeidsdager består av strukturert og selvstendig arbeid, hvor hun blant annet reviderer årsregnskap og bistår klienter med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Resten av tiden jobber hun i team ute hos klienter, og her er lagferdighetene hennes viktige.

Hennes råd til andre som ønsker å ta samme utdannelse, er å vise faglig interesse og engasjement. Eugenia mener det er viktig å følge med på hva som skjer i næringslivet og oppdatere seg på regelverk som kontinuerlig er i endring. I tillegg bør man trives med å arbeide med mennesker ettersom man tilbringer mye tid ute hos klient.

Tilbake til forsiden