Elisa Gasperini

Environmental manager, Elopak


Ny og relevant kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging er de viktigste årsakene til at Elisa Gasperini (33) vil anbefale videreutdanning på BI. Selv har hun tatt Executive Master of Management med spesialisering i grønn vekst, og hun var ferdig utdannet i fjor høst.

- For meg har det vært nyttig å lære om de nyeste trendene, casene og om miljøkommunikasjon og miljøregnskap, sier hun.

I mai 2014 startet hun i jobben som environmental manager hos Elopak, en jobb som blant annet innebærer miljøkommunikasjon, miljøpolitikk og miljørapportering. Tidligere har hun blant annet jobbet i Utviklingsfondet, både som trainee i den internasjonale avdelingen og som prosjektleder for internasjonale utviklingsprosjekter. I tillegg har hun gjort frivillig arbeid som blant annet klimaadvokat og i RMS Refugee Resettlement i Auckland i New Zealand.

- Jobben min i dag er spennende, vi har en fremtidsrettet miljøstrategi og det er gøy å kunne se resultater av den effektive strategien. Jeg får også jobbe med forskjellige typer mennesker, noe jeg liker godt, sier hun.

Hun mener selv hun er engasjert, entusiastisk og organisert, og når hun skal beskrive hva som er typisk BI sier hun følgende:

- Kvalitetsutdanning og nettverksbygging.

Tilbake til forsiden