Christian Stenerud

Partner og Eiendomsmegler, PRIVATmegleren Panorama på Nordstrand


Etter litt over åtte år i eiendomsmeglerbransjen har Christian Stenerud meglet over 700 bruktboliger og ca 250 prosjektleiligheter. Allerede samme år som han fikk eiendomsmeglerbevilgning fikk han sin første av hittil fem anerkjennelser som årets megler.

Christian jobber i dag som eiendomsmegler og partner ved PRIVATmegleren Panorama på Nordstrand. I løpet av sine hittil åtte år i bransjen har han ved siden av å være megler også vært fagansvarlig og avdelingsleder.

Som eiendomsmegler har Christian ansvaret for hele boligsalgsprosessen. Det innebærer blant annet å innhente oppdrag, utarbeidelse av prospekt, rådgivning i forbindelse med salg, visninger av bolig, budrunder og kontraktsmøte.

- Jeg møter nye mennesker hver dag, i alle mulige livssituasjoner. I min jobb som eiendomsmegler får jeg mulighet til å se hjemmene deres og til å hjelpe dem med en av de viktigste og største prosessene man gjør som privatperson, nemlig å selge og kjøpe nytt hjem. Det er spennende og givende, sier Christian.

For de som vurderer eiendomsmegleryrket har Christian noen råd til hvilke egenskaper man bør kjenne på om man besitter.

- Du bør gjøre deg noen tanker om hvordan du er som person og hvilke egenskaper du besitter. Du bør ha lett for å komme i kontakt med nye mennesker og være sosial, samtidig som du må være ryddig og strukturert i tillegg til å ha selgeregenskaper, forteller Christian.

- En annen forutsetning er at du genuint er interessert i boliger. Eiendomsmegleryrket er godt betalt for de som lykkes, i mitt første hele arbeidsår som megler hadde jeg en årslønn på om lag én og en halv million kroner. Dette tilsvarer en godt betalt topplederstilling i et mellomstort firma, noe som normalt sett først kan oppnås etter å ha gått gradene gjennom mange år, oppsummerer Christian.

Tilbake til forsiden