Christer Smolka


Christer Smolka sikret seg både utenlandserfaring og jobb under utveksling i Leeds. Etter fullført bachelor i internasjonal markedsføring kunne han dermed starte rett på jobb i Aker Solutions MMO i Stavanger.

Karakterer først, deretter erfaring
Det var gode karakterer som fikk ham inn på intervju hos Aker Solutions. Han oppsummerer det som at de gode karakterene er viktige når man først søker seg en jobb, men at det deretter blir viktigere med praktisk erfaring og kompetanse.

- Karakterer og erfaring gjør seg gjeldende på ulike tidspunkt i karrieren din.

Christers typisk BI
Christer valgte BI fordi han søkte et utfordrende, motiverende og sosialt læringsmiljø med gode fasiliteter, noe BI kunne tilby ved å ha en sentral lokasjon i den norske oljebyen. Christer prioriterte interesse og trivsel foran potensielt lønnsnivå når han vurderte hvilken utdanning han skulle ta. Han fikk mange gode venner i studietiden, og han var godt fornøyd med de sosiale tilbudene som skolen hadde å by på. Videre forteller han at den rent faglige opplevelsen var preget av at foreleserne var oppdaterte og flinke til å gjøre sine respektive tema dagsaktuelle.

3 kjappe
Hvor mye jobber du?
Jeg har en 100% stilling som tilsvarer 37,5 timer i uken, men siden Aker Solutions har så gode ordninger for flexitid, hender det at jeg jobber mer noen uker og mindre andre.
Hva bruker du fritiden til?
Jeg er svært glad i trening. Jeg holder meg aktiv gjennom trening på treningstudio samt at jeg spiller fotball og trives ute i skog og mark. Ellers liker jeg å utfordre meg selv. For tiden prøver jeg å lære meg å spille gitar og å snakke spansk.
Papir- eller nettaviser?
Jeg foretrekker papiraviser, men ender nok oftest opp med å lese nettaviser, siden de er mer tilgjengelige og oppdaterte.

Tilbake til forsiden