Charlotte Jerejian

Forretningsutvikler / Community Manager, DNB


Charlotte ønsket å ta en markedsføringsutdannelse som også ga økonomisk tyngde. Hun kom frem til at en BI var den beste skolen for å gjøre dette. I 2006 startet hun på en Bachelor i markedsføringsledelse på BI. Fem år senere forlot hun skolen med en Bachelor- og en Mastergrad, samt et jobbtilbud fra DNB.

- Jeg ønsket å få en helhetlig forståelse for business, noe som dekket flere ulike fagfelt som er relevant for arbeidslivet. Samtidig ville jeg ha en spesialisering innen mitt interessefelt, altså markedsføring. BI fremstod som den beste skolen på dette området, forteller Charlotte.

Charlotte visste ikke mye om BI da hun startet, men hun var opptatt av at hennes studiested skulle ha faglig tyngde og gi gode jobbmuligheter etter studiet. Dette fant hun på BI.

På BI får man en bred kompetanse, blir utfordret på tankemåter og blir godt rustet til arbeidslivet.

Digitale møteplasser
I dag jobber Charlotte blant annet med DNB Labs – en kundedrevet innovasjonsplattform.

- Dette er en plattform hvor kundene kan komme i kontakt med våre utviklere og komme med side ideer til hva de ønsker seg. På den måten kan vi bygge tjenester og teste de sammen med kundene våre. I tillegg har vi ulike diskusjonsforum.

Som Community Manager har Charlotte ansvar for at plattformen fungerer på en god måte, samtidig som hun bidrar med å videreutvikle nettstedet. Som forretningsutvikler jobber hun også med å se på nye muligheter innen digitale møteplasser.

- For å få til dette må jeg først og fremst være nytenkende og nysgjerrig på nye trender. Jeg må også tenke på kunden og ha evnen til å sette meg inn i deres behov og interesser.

Det er også en rekke andre ferdigheter som kreves i en slik stilling – man må være kreativ, initiativrik, strukturert, ansvarsfull, god til å kommunisere og mestre å ha mange baller i luften.

- Disse kvalifikasjonene bygger på både deg som person, men også den faglige kompetansen og tyngden som kommer med en god utdannelse og arbeidserfaring. Jeg har også stor tro på at interesse har mye å si for denne typen stilling, du må brenne for det du gjør, sier hun.

Følg hjerte, bruk hjernen
Charlotte mener at det er viktig å velge en utdannelse og et fagfelt etter interesser, men hun oppfordrer også til å bruke hode.

- Jeg tror en genuin interesse innen et fagfelt vil gjøre at man kommer langt. I tillegg burde man selvfølgelig se etter yrker hvor det faktisk er gode arbeidsmuligheter, man må jo prøve å tenke litt langsiktig, forklarer hun.

Charlotte er også klar på at ingen form for utdanning eller kurs er bortkastet, all kunnskap har en verdi ifølge henne.

- Man skal være i arbeidslivet i mange år. Å investere tid i en god utdannelse er gull verd, det er ingen grunn til å forhaste seg, sier hun.

Hva er Typisk BI for deg?
- Jeg har vært på BI i fem år og for meg er skolen et spennende studiested preget av mangfold. Både innen fagfelt og interesser, men også flerkulturelt med personer fra mange ulike bakgrunner. Dette får deg til å tenke på ulike måter og gjør læringen enda mer interessant, avslutter Charlotte.

Tilbake til forsiden