Astrid Rønning Skaugseth

Assistant Director – Finance Markets i EY


Astrid mener videreutdanningen hun har tatt i ledelse på BI har bidratt til økt kompetanse på teamledelse.

Astrid Rønning Skaugseth jobber i EY (tidligere Ernst & Young) som Assistant Director i Finance Markets. Der har hun spesielt ansvar for mennesker på tvers av landegrenser som skal fungere som team. En slik stilling gjør at en blir godt kjent med hele organisasjonen og skaper relasjoner på tvers av forretningsområder og land, sier Astrid

Astrid mener at egenskaper som engasjement, respekt, empati og entusiasme i sammenheng med en økonomisk utdannelse er viktig i denne typen stilling. Samfunnet rundt oss er i stadig forandring – “og jeg føler at BI klarer å henge med på det som skjer og tilbyr studier som reflekterer dagens situasjon på flere arenaer”, sier Astrid.

Gjennom videreutdanning innenfor ledelse på BI har Astrid blant annet økt evnen til å anvende teamledelse på en trygg måte.

Tilbake til forsiden