Åse Marie Botnan

Revisor i Storm Capital Management Ltd.


Åse Marie valgte å bli revisor. Det har brakt henne til London, hvor hun er regnskapsfører i kapitalforvaltningsselskapet Storm Capital Management Ltd.

Studievalget
Botnan valgte ikke yrke bare ut av interesse, men også med tanke på fremtidsmuligheter innen fagområdet. Hun bestemte seg for revisjonsstudier på BI i Oslo.

Det var et godt studiemiljø, godt tilrettelagt for studentene.

BIs praktiske tilnærming til teori, og bruk av case relatert til norsk næringsliv i undervisningen, passet henne godt. Hun mener generelt at praktisk erfaring og praktisk forståelse av fag er viktigere enn gode karakterer.

Internasjonal erfaring
Hun graduerte i 2011 og fikk jobb i det uavhengige kapitalforvaltningsselskapet Storm Capital Management med hovedkontor i London. Selskapet er regulert av finanstilsynet i Storbritannia (FSA), og det er i tillegg et autorisert regnskapsførerfirma i Norge. Botnan er tilknyttet avdelingen “Storm Family Office”. Storm Family Office ble i utgangspunktet opprettet for å tilby investeringstjenester til partnernes familier. Denne avdelingen ble etter hvert utvidet, og i dag tilbyr de tjenestene til flere andre familier med komplekse, internasjonale økonomiske forhold som krever skreddersydde løsninger.

Som en del av regnskapsgruppen i Storm Family Office har hun ansvar for bokføring av alle transaksjoner i det børsnoterte investeringsselskapet. Arbeidsdagene hennes dreier seg om renteswaps, valutasikring, kjøp og salg av aksjer og obligasjoner, og kvartalsrapportering i konsern. Hun deler kontor med kollegaer som har høyere økonomisk utdannelse, innen revisjon eller siviløkonomi.

Tilbake til forsiden