Asbjørn Rødal

Partner i EY


Asbjørn anbefaler andre å benytte seg av nettverk, vær ambisiøs og ta målrettede valg av fagkombinasjoner for å lykkes i arbeidslivet.

Asbjørn har i hele sin yrkeskarriere arbeidet i revisjonsbransjen, fra første oppmøte hos Arthur Andersen & Co i 1985 til nåværende jobb i EY (tidligere Ernst & Young). Mye av tiden har vært anvendt innenfor shipping, olje & gass og finans.

Asbjørn har viktige deler av sin utdannelse fra BI og deltar på årlige kurs og seminarer i regi av BI. Han har også selv holdt foredrag på seminarer på BI, og sittet i Advisory Board Executive MBA Program.
- Alt i alt har dette gitt meg en betydelig god faglig ballast, sier Asbjørn

I en hektisk hverdag kan det være lett å gå tom og jeg mener livet er for kort til og ikke stoppe opp og fylle på. Dette er både til glede for en selv, men også for arbeidsgiver og kundene, sier Asbjørn.

Tilbake til forsiden