Arbab Dar

Finansdirektør, Nordea


Du er en veldig viktig brikke, i et veldig veldig stort puslespill, og du bidrar til at dette puslespillet henger sammen, slik beskriver Arbab jobben sin som finansdirektør i Nordea.

Inspirert av mennesker

- Det stilles strenge krav til bankvesenet i Norge. Arbabs jobb er å sikre at tallene som Nordea publiserer ikke inneholder feil. Dette er umulig å gjøre alene, derfor er Arbab helt avhengig av teamet sitt.

Når teamet kommer til meg og presenterer en løsning som er noe jeg ikke har tenkt på selv, da blir jeg inspirert.

Bli bedre kjent med Arbab i videoen over!

Denne profilen ble publisert september 2016.

Tilbake til forsiden