Anne-Gry Kessel

Controller, Kongsberg Maritime AS


Anne-Gry valgte BIs engelskspråklige bachelorgrad, BBA. Hun så ingen grunn til ikke å lære både teori og språk samtidig. Engelsk er i dag det ledende verdensspråket, og morsmål for 375 millioner mennesker. Ved å studere i et internasjonalt miljø hvor all undervisningen foregår på engelsk får man i både pose og sekk. Og en utenlandsk venn eller to.

Internasjonale erfaringer
Anne-Gry har tatt både bachelor (BBA) og master (Finansiell Økonomi) ved BI og valgte BI på bacheloren fordi de tilbød en engelskspråklig bachelor med mange internasjonale studenter. Hun hadde allerede hatt ett års utenlandsopphold før BI og likte det internasjonale aspektet, som ga henne et språklig og kulturelt utbytte utover det rent faglige, noe som blir stadig mer verdifullt i dagens globale arbeidsmarked.

Etter en bachelor på BI var det naturlig å gå videre på en master og jeg var allerede godt kjent og fornøyd med både forelesere og læringsmiljøet på BI.

Hun oppsummerer BI med følgende: Teori og praksis hånd i hånd, gode forelesere og godt læringsmiljø.

Beste enkeltminne fra BI
Anne-Gry forteller at hun på bacheloren var medlem av et team som deltok på den internasjonale NIBS case konkurransen. I løpet av en uke løste de mange ulike business cases hvor de fikk brukt alt de hadde lært gjennom bacheloren på reelle problemstillinger. Med deltakere fra flere andre land var dette en sosial og lærerik uke som hun ofte tenker tilbake på.

Controllerlivet
I dag er Anne-Gry controller i teknologibedriften Kongsberg Maritime AS. Hun forteller at jobben krever økonomiutdannelse, og gjerne noe regnskaps/revisjonserfaring. I tillegg er det viktig å være analytisk og ha gode samarbeidsevner. Man må i tillegg være rådgiver mot avdelings- og prosjektledere, så man må kunne formidle kunnskap videre til folk som ikke sitter på de samme økonomikunnskapene som en selv gjør.

Tilbake til forsiden