Ane Wadd-Oseth

Prosjektkoordinator og konsulent, Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse og Scanarts Management as


Ane har alltid hatt en forkjærlighet for kunst og kultur, men etter flere forsøk som utøvende kunstner forstod Ane at hennes vei inn i kulturlivet var gjennom BI.

Evnen til å samarbeide

Jeg har lært enormt mye i studietiden, både rent faglig og om studieteknikker og ulike læringsmetoder. Det viktigste jeg tar med meg fra studietiden er evnen til å samarbeide med ulike typer mennesker. Inkludert de man ikke velger selv og ikke nødvendigvis kommer så godt overens med, forteller Ane.

Å lære hvordan man overkommer uenigheter for å sammen komme frem til et bra resultat er uvurderlig kompetanse, som jeg alltid kommer til å ha bruk for.

Ane har også i løpet av sin studietid bygget opp et stort nettverk av venner og kolleger. Det hun savner aller mest fra studietiden er den daglige omgangen med klassekammerater.

Finn din interesse

- Bruk tid på å finne ut hva som driver deg. For å lykkes med studier og i arbeidslivet er det avgjørende å ha en genuin interesse for det du gjør. Velg det studiet som treffer deg og interesserer deg mest, og legg mindre vekt på andre ting. Hva som motiverer deg og driver deg er en avgjørende suksessfaktor, forteller Ane.

En fot innenfor

Ane startet allerede å jobbe for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse på deltid under studiene på BI. Hun fikk denne jobben via Engasjement i Kulturnæringene, som er et initiativ fra studenter ved Kultur og Ledelse.

Etter endte studier ble stillingen utvidet og hun jobber nå fulltid for konkurransen som prosjektkoordinator og konsulent. I tillegg har hun siden april 2016 vært engasjert som styreleder for Oslo-Filharmoniens Venner og som varastyremedlem i Oslo-Filharmonien siden januar 2016.

Jeg forventet at det skulle være vanskeligere å komme inn i kulturlivet, men jeg ble tatt imot som et nytt familiemedlem.

I jobben til Ane er ingen dager like. Hun er ansvarlig for å holde løpende kontakt med jurymedlemmer, tidligere og potensielle deltakere, partnerinstitusjoner og annonseleverandører. Som prosjektkoordinator har hun totalansvaret for planlegging og koordinering av konkurransen, som avholdes annethvert år i Oslo. Neste konkurranse avholdes 8. – 18. august 2017.

Typisk BI

Typisk BI er for meg engasjement. Det er utrolig mange studenter som engasjerer seg i aktiviteter utenfor det faglige, som for eksempel med verv i linjeforeningen eller andre SBIO-foreninger. Engasjementet og kapasiteten til BI-studenter har jeg ikke sett maken til ved andre utdanningsinstitusjoner – det er alltid noen som har et arrangement på gang.

Denne profilen ble publisert november 2016.

Tilbake til forsiden