Andra Vasilescu

Risk Management Analyst,Statoil


Andra Vasilescu har bodd i flere land i Europa, men hun valgte å bosette seg i Oslo for å ta mastergraden sin på Handelshøyskolen BI.

Andra fant seg raskt til rette i Norge og omfavnet den norske kulturen og menneskene.

- Nordmenn har gode holdninger og en kjærlighet for naturen, noe jeg setter veldig pris på. I Norge er folk opptatt av sport og jeg begynte etter hvert å gå på ski, bli med på fjellturer og sykling, forteller Andra.

Hvorfor BI?

Andras viktigste kriterie for å velge utdanning er at institusjonen er anerkjent.

- Da vet du at du får de ekstra tingene som for eksempel utvekslingsmuligheter, tilgang til karriererådgiving og et sterkt alumni-nettverk. Uansett studieretning vil disse elementene bidra positivt på vei mot drømmejobben, forklarer hun.

Med en interesse for finansiell økonomi var en Master i finans perfekt for Andra.

- En mastergrad er et herlig grunnlag for doktorgradsstudier, i tilfelle jeg skulle ønske å studere videre. BI tilbyr også stipender som tiltrekker seg dyktige internasjonale studenter, forklarer Andra.

De mange mulighetene etter studiene var også en viktig faktor for at valget falt på BI.

Kombinasjonen av fag gir meg kompetansen til å håndtere ulike analytiske oppgaver innenfor rådgivning, økonomisk analyse og corporate finance.

I tillegg til kjernefagene i finans har Andra og hennes medstudenter også hatt fag i blant annet etikk og bedriftenes samfunnsansvar. Disse fagene er designet for å trene studentene på å takle etisk dilemmaer i næringslivet.

- Integritet er den viktigste egenskapen for enhver leder og medarbeider, sier Andra og siterer Warren Buffet og Helge Lund.

Jobben i Statoil

Etter graduering landet Andra en jobb i Statoil. Hun begynte først i et program for nyutdannede.

- Kravet for denne type stilling var en mastergrad innen økonomi/finans, målet med programmet var å utvikle fremtidige ledere, sier hun.

I dag jobber hun som risikoanalytiker, fortsatt i Statoil. Hennes avdeling er ansvarlig for å beregne Statoils totale risiko i verdikjeden og for å utvikle et rammeverk for risikostyring.

- Dette inkluderer oppgaver relatert til metodisk utvikling, evaluering av virksomheten og interessenthåndtering, både internt og eksternt.

Hvorfor Norge?

Andra ønsket å utvikle en internasjonal tankegang, noe som er nyttig både på et sosialt og et profesjonelt plan.

- Norge er kanskje lite, men det er fortsatt et fantastisk land og bo i. Landet er veldig åpent mot det globale markedet gjennom sine økonomiske interesser og internasjonale bedrifter. I tillegg har det et godt utdanningssystem som fokuserer på forskning og innovasjon.

Hun ble også imponert over graden av globalisering i Oslo og Norge generelt.

- Da jeg bodde i Oslo merket jeg at byen endret seg raskt mot å bli en internasjonal by. I hverdagen opplevde jeg også mye mindre demokrati enn jeg har gjort andre steder. I Norge kan du for eksempel betale med kort nesten overalt, sier Andra.

Nest beste masteroppgave

Når vi spør Andra om hennes beste minne fra studietiden på BI, synes hun at det er vanskelig å trekke frem noe spesifikt.

- Jeg har så mange flotte minner, jeg klarer ikke å trekke frem ett enkelt. Det er alle de små detaljene som gjør opplevelsen så bra.

Andra forteller videre at hun møtte noen av hennes nærmeste venner på BI, i tillegg til å oppleve ett av hennes stolteste øyeblikk.

- Jeg er veldig fornøyd med at vår masteroppgave kom på andreplass i en konkurranse i regi av Norges Bank.

Tilbake til forsiden