Alexander Aarønes

Customer Advisor Operations, Gjensidige Bank ASA


Alexander har en bachelor i Finans. Han inspireres av ambisjoner og selvrealisering og gikk ikke på BI for slenge på bakerste benk.

Alle skal få?
Ikke overraskende falt undervisningsfilosofien til finansforeleser Knut Sagmo i god jord. Han erfarte Sagmo som den foreleseren på BI som setter høyest krav til studentene og som fokuserer ekstra på de som ønsker å komme noen vei. Alexander mener dette står i kontrast til den klassiske norske læringsmodellen som vektlegger på at alle skal med.

Hvor viktige er karakterene, egentlig?
Alexander svarer at in the long run så er nok praktisk erfaring det viktigste, men for å få denne viktige erfaringen så er gode karakterer ekstremt viktig. Uten disse så blir det få intervjuer etter endt studiegang. Alexander har derfor et opplagt råd: Legg derfor ned tid på lesesalen når du studerer så får du en fin avkastning på den tiden etter studiegangen.

Bankers karrierestart
Som nyutdannet fant han stillingen Customer Advisor Operations utlyst på Finn.no. Han søkte, ble innkalt på intervju og tilbudt jobben etter første møte. Her har ganske sikkert gode karakterer spilt en avgjørende rolle. Som ansatt i Gjensidige Bank ASA er han en del av et ungt og internasjonalt miljø. Gjennomsnittsalderen er i midten av 30-årene, og over 30 nasjonaliteter er representert. Alexander forteller at han lærer mye av å jobbe med dyktige, intelligente personer, og at han motiveres i sin faglige og personlige utvikling.

Tilbake til forsiden