Spørsmål
Spørsmål

Hva er er Karrieredagene?

icon.answer

Det er et arrangement som fokuserer på å gi studentene mulighet til å knytte verdifulle bånd med næringslivet samt å inspirere og forberede studentene på arbeidslivet gjennom foredrag og kurs. Les mer her: https://www.bi.no/karriere/rekruttere-fra-bi/Karriere—og-Naringslivsdager/

Vis svar